Inhalt

Цифри и факти

Standard Content Module
Информирайте се въз основа на избрани данни за значението на бранша изкуство и култура
listen
 • 514

  музеи

  През 2019г. в Австрия е имало общо 514 музеи.

 • 2,7%

  брутна добавена стойност

  Делът на културния сектор при брутната добавена стойност в областта на производството и услугите е възлизал през 2018 на 2,7%.

 • 270.449 

  посетители

  Най-много публика сред фестивалите през 2019 е привлякъл летният фестивал в Залцбург с общо 270.449 посетители.

 • 81

  библиотеки с научна литература

  През 2019 в Австрия е имало 81 библиотеки с научна, както и със специализирана литература.

listen
Източник: Статистика Австрия, статистика музеи
Музеи – Данни 2019
Музеи 514
Обществени музеи 253
Частни музеи 261
Посещения 20,6 мил.
Източник: Статистика Австрия, Културна статистика
Библиотеки и архиви – данни 2019
Научни и специализирани библиотеки 81
Наличност на книги, вестници и списания, както и на сборници и др. 34,5 мил.
Архиви 419
Брой на ползващите архивите 45.670
Източник: Статистика Австрия, област култура
Сектор култура – данни 2018 
Предприятия 33.322
Заети 104.700
Дл на културния сектор при брутната добавена стойност 
в областта на производството и услугите 
2,7 %


Източник: Статистика Австрия, финансиране в областта на културата
Обществени разходи за култура 2019
Субсидиране Мил. евро проценти
Общо 896,09 100,0
Музеи, архиви, наука 133,49 14,9
Културно строително наследство 71,07 7,9
Народни традиции, фолклор и обичаи 0,50 0,1
Литература 10,22 1,1
Библиотечно дело 26,65 3,0
Преса 10,21 1,1
Музика 9,05 1,0
Изобразително изкуство 204,48 22,8
Пластично изкуство, фотография, архитектура, дизайн 9,57 1,1
Филми, кино, видео 33,81 3,8
Радио и телевизия - -
Културни инициативи, центрове 7,00 0,8
Образование, квалификация 308,95 34,5
Образование за възрастни 0,11 0,0
Международен културен обмен 27,33 3,0
Масови мероприятия 14,84 1,7
Друго 28,80 3,2
02 

 

Последна актуализация : 22. ноември 2021