Inhalt

Преглед

Standard Content Module
Австрия е една от най-залесените държави в Европа. Дърводобивната промишленост е един от най-големите работодатели в Австрия, ориентирана е към износа и жъне успехи в международен мащаб. Фирмите са гъвкави и имат традиции, поради което разполагат и с много възможности за иновации и внедряване на нови технологии.
listen

От поколения предимно частни собственици на гори се грижат за здравето и поддръжката на горите в Австрия. Над 280 000 души се препитават от горското стопанство, респ. от сектори надолу по веригата, като хартиената промишленост. 

Годишният оборот на сектора за дървесина възлиза на около 10 милиарда евро при износ малко над 9 милиарда евро. Това нарежда дърводобивната промишленост наред с туризма до най-важните източници на чуждестранни приходи. 

Отрасълът е разнообразен и включва дейността на дъскорезниците, строителството, мебелната промишленост, дърводобивна и дървообработващата промишленост и ски индустрията. 

Продукти и постижения

Австрия е един от най-значимите износители в света на дървесина и дървен материал. Но от Австрия идва също хартия, дървесен чипс/биомаса както и продукти от дървесина, напр. строителен дървен материал и мебели. Австрийска горска техника и услуги в областта на горското стопанство са международни признати. Австрийската целулозна и хартиена промишленост е друга важна част от сектора за дървесина.

Материал на бъдещето

Дървото е възобновяем ресурс и многофункционален строителен материал. Нарастващото значение на дървото като строителен материал доведе през последните години до нови подходи. Използването на дървото на открито се е наложило, защото има преди всичко дълъг експлоатационен живот и не изисква голяма поддръжка. Модифицираната дървесина има широк спектър от различни приложения на открито, например за фасади, прозорци и шумоизолационни стени.

Австрийските производители на сглобяеми къщи, дървени бунгала и бараки също имат успех в цял свят с висококачествените си продукти.

Австрийските производители на дървени подове изнасят висококачествените си продукти предимно в Швейцария, Германия и Италия. Чешката република, Испания, Великобритания и Русия са пазари със силен растеж. Основана през 1831 г. австрийска фирма е сред топ 10 производителите на паркет в Европа. 

Хартиена промишленост и обработка на хартия

Австрийската целулозно-хартиена промишленост се концентрира върху устойчивото развитие и максималната добавена стойност. Инвестициите в модернизацията на машини и оборудване позволиха на компаниите да извършат цялостен преход към екологично устойчиво производство. Повечето австрийски фирми за обработка на хартия работят на европейския пазар както и в Близкия Изток и средиземноморския регион. 

Машини, оборудване, аксесоари

Високият технически стандарт и ноу-хау на този сектор на австрийската машиностроителна индустрия са се доказали на международния пазар. Австрийски фирми не само произвеждат машини, а доставят също така модули, инструменти и автоматизации, за да гарантират на клиентите най-високо качество и максимална производителност. Добре обучените специалисти, високите стандарти за качество и сътрудничеството с производителите в други страни са само някои от факторите за успех. Така например австрийска фирма е единственият доставчик на пълната гама от услуги в сектора верижни триони и достига експортен дял от над 90%.

Изследователска и развойна дейност

Австрийските експертни познания в областта на дървесината са осигурили високите технически стандарти на тази новаторска индустрия. Те гарантират висококачествени продукти за клиенти в страната и чужбина. Няколко австрийски институции, специализирани в проучванията на дървесината, работят по нови разработки с практическа насоченост за международните пазари.