Inhalt

Общ преглед

Standard Content Module
Какво е общото между двигателя на BMW и звездата на Mercedes? Родината и на двете е Австрия. Защото в Австрия се произвеждат всички части, които са необходими за един автомобил. Също и цели автомобили, напр. джипове Mercedes. Автомобилната индустрия по цял свят се характеризира с интензивен обмен между отделните компании. Австрия играе важна роля като доставчик на автомобилни части и технологии.
listen

Експерти с международно сътрудничество

Австрийската автомобилна промишленост предлага на своите международни клиенти постижения в много области - производство на каросерии, електроуреди и електроника за автомобили, двигатели или услуги. На две места в Австрия са създадени автомобилни клъстери, в които благодарение на улесненото сътрудничество между фирмите се стимулират иновациите за нови продукти, респ. производствени процеси. Повече от 700 австрийски компании от автомобилната промишленост и снабдяването създават добрата репутация на австрийското автомобилостроене.

От години автомобилната индустрия в Централна и Източна Европа бележи значителен възход. Австрия се намира в сърцето на региона и оптимално е интегрирана във веригата на доставките. Австрийското автомобилостроене е най-тясно свързано с Германия. Почти половината от австрийската продукция се изнася в северната съседка. Освен това много германски автомобилни концерни осъществяват производството си в Австрия или имат близки отношения с австрийски доставчици.

Силата на иновациите

През последните 25 години са инвестирани 7,8 милиарда евро в развитието на австрийската автомобилна промишленост. Годишно тук се изразходват почти 20000 евро на работно място за изследователската дейност. Тези инициативи могат бързо да доведат до реализацията на нови технологии и програми. На преден план се поставят качество, сигурност и екологично съзнание.

Австрийското автомобилостроене разполага със знания и опит относно двигатели и задвижване на всички колела и е специализирано в инженеринга и изработката на прототипи. Австрийските фирми разработват и произвеждат комплексни елементи, от агрегати за задвижване на всички колела през двигатели с вътрешно горене до цилиндри или специфични компоненти. Още в наши дни австрийските фирми градят бъдещето на световната мобилност, например чрез доставката на изключително мощни акумулаторни батерии за електромобили. 

Устойчива мобилност

Най-големите промени в автомобилната индустрия трябва да се очакват преди всичко в сферите околна среда и енергия. Поради нарастващите глобални екологични норми и високите разходи за замърсяване на околната среда австрийските производители на автомобили залагат на продукти с малко вредните емисии и с висока енергийна ефективност. Технически това се постига чрез нови задвижващи системи и по-лека конструкция на превозните средства.

„Clean Mobility“ е силната страна на австрийската автомобилна промишленост. В секторите „Eco Powertrains“, „Eco Materials“ и „Eco Design and Smart Production“ се разработват решения за пестене на ресурси за всички аспекти на устойчивостта. Електромобили с по-голям обхват и plug-in хибридни коли имат отлични шансове за бъдещи пазарни успехи в сектора на “зелените автомобили”. Производителите на двигатели изследват електрическите и хибридни двигатели и работят върху модели за задвижване на природен газ и втечнен пропан бутан.

Благодарение на своя опит и познания за материалите Австрия е в европейската топ лига за производство на енергийно ефективни и енергоспестяващи леки конструкции. Провинция Горна Австрия заема 19 място в производството на леки конструкции сред 50 европейски водещи региони, а в областта на металните композити се нарежда на трето място. Без значение, дали става дума за стомана, леки метали, пластмаси, дървесина или композити:  австрийските продукти имат сигурно бъдеще. Наред с техническите университети, които бележат върхови постижения в автомобилостроенето, има повече от 50 неуниверситетски изследователски институции, респ. институти в Австрия, които работят в сътрудничество с фирмите.

По отношение на автономното шофиране от Австрия идват високи технологии за потребителите в целия свят. Виенска фирма е разработила революционна мащабируема и сигурна платформа на модули за управление, която може да се използва от производителите на превозни средства и поддоставчиците. Платформата обединява гъвкава архитектурна и безопасна конструкция, която лесно може да се адаптира към специфичните изисквания на клиентите, което също е важен принос за устойчивата и сигурна мобилност на бъдещето.
listen