Inhalt

Цифри и факти

Standard Content Module
Въз основа на някои подбрани цифри тук можете да се информирате за значението на бранша на текстилните изделия, облеклото и кожите:
listen
 • 2,4

  мрд. евро оборот текстилна промишленост

  Оборотът в текстилната промишленост през 2019г. възлиза на 2,4 мрд. евро.

 • 70%

  eкспортна квота шивашка промишленост

  Експортната квота в шивашката промишленост през 2019 възлиза на 70%.

 • 1.170 

  заети обувна индустрия

  1.170 лица са били заети през 2019г. в обувната индустрия.

 • 110 

  Предприятия в областта на бродерията

  В Австрия има 110 предприятия за бродерия.

listen
Източник: Асоциация на текстилната, модната, обувната и кожарската промишленост, Facts and Figures 2019 
Текстилна промишленост 2019
Оборот: 2,4 милиарда евро
Експортна квота:80 %
Заети лица:10.793
Брой на фирмите: 224
Общ експорт (вкл. търговски стоки): 2,7 милиарда евро
Общ импорт (вкл. търговски стоки): 4,1 милиарда евро
Най-важни целеви пазари:Германия, Полша, Италия, Чешка република
Източник: Асоциация на текстилната, модната, обувната и кожарската промишленост, Facts and Figures 2019 
Шивашка промишленост 2019
Оборот:970 мил. евро
Експортна квота:70 %
Заети лица:7.400
Брой на фирмите:128
Общ експорт (вкл. търговски стоки): 3,11 милиарда евро
Общ импорт (вкл. търговски стоки): 6,73 милиарда евро
Най-важни целеви пазари: Германия, Италия, Швейцария, Франция, Нидерландия,
Съединените американски щати, Великобритания,  Русия

Източник: Асоциация на текстилната, модната, обувната и кожарската промишленост, Facts and Figures 2019 
Обувна промишленост 2019
Заети лица:1.170
Брой на фирмите:30
Експортна стойност:943 мил. евро (+13,3 %)
Експортна квота:75-90 %
Най-важни целеви пазари:Германия, Полша, Чешка република, Унгария, Италия,
Швейцария, САЩ ,Франция, Нидерландия, Словения

Последна актуализация : 31. май 2021