Inhalt

Цифри и факти - Мода

Standard Content Module
Въз основа на някои подбрани цифри тук можете да се информирате за значението на бранша на текстилните изделия, облеклото и кожите:
listen
 • 2,4

  мрд. евро оборот текстилна промишленост

  Оборотът в текстилната промишленост през 2020г. възлиза на 2,4 мрд. евро.

 • 70%

  eкспортна квота шивашка промишленост

  Експортната квота в шивашката промишленост през 2020 възлиза на 70%.

 • 1.513

  заети обувна индустрия

  1.513 лица са били заети през 2020г. в обувната индустрия.

 • 110 

  Предприятия в областта на бродерията

  В Австрия има 110 предприятия за бродерия.

listen
Източник: Асоциация на текстилната, модната, обувната и кожарската промишленост, Facts and Figures 2020
Текстилна промишленост 2020
Оборот: 2,4 милиарда евро
Експортна квота:80 %
Заети лица:10.232
Брой на фирмите: 221
Общ експорт (вкл. търговски стоки): 2,7 милиарда евро
Общ импорт (вкл. търговски стоки): 4,5 милиарда евро
Най-важни целеви пазари:Германия, Полша, Чешка република, Италия
Източник: Асоциация на текстилната, модната, обувната и кожарската промишленост, Facts and Figures 2020 
Шивашка промишленост 2020
Оборот:844 мил. евро
Експортна квота:70 %
Заети лица:7.100
Брой на фирмите:130
Общ експорт
(вкл. търговски стоки):
2,94 милиарда евро
Общ импорт
(вкл. търговски стоки):
6,76 милиарда евро
Най-важни целеви пазари: Германия, Полша, Италия, Швейцария, Франция, Нидерландия,
Великобритания, Съединените американски щати, Испания, Русия

Източник: Асоциация на текстилната, модната, обувната и кожарската промишленост, Facts and Figures 2020
Обувна промишленост 2020
Заети лица:1.513
Брой на фирмите:30
Експортна стойност:769 мил. евро (-17,4 %)
Експортна квота:75-90 %
Най-важни целеви пазари:Германия, Полша, Чешка република, Швейцария, Италия,
Унгария, Франция, САЩ, Словения, Нидерландия

Последна актуализация : 07. септември 2022