Inhalt

Общ преглед

Standard Content Module
Желаещите да правят бизнес, ориентиран към бъдещето, се нуждаят от добре обучени специалисти, служители и мениджъри и трябва да съчетаят теорията с практиката. Австрийските доставчици разполагат с необходимото образователно ноу-хау, защото в тази област Австрия има традиции, датиращи от Средновековието. И до днес австрийските фирми са признати образователни средища, а професионалните училища подпомагат фирмите. Успехът на австрийските умения за обучаване няма как да бъде пренебрегнат. В Австрия около 80% от младите хора завършват практическо професионално обучение под формата на стаж или професионално средно и гимназиално училище, а около една трета от изпълнителните директори на австрийските фирми са преминали стаж по една от общо 200 професии за придобиване на квалификация.
listen

Браншът образование е многообразен. На своите клиенти браншът предлага класическо училищно и университетско образование, професионално обучение и общо образование. Австрийският образователен спектър включва обучение от индивидуални обучители по специалности, курсове и се простира чак до университета.

Благодарение на историята, културата и топографията Австрия показва в някои области изключително фундаментално ноу-хау, например в музиката, изграждането на тунели, строителството с дървен материал, устойчивостта или биологичното земеделие. Австрийските образователни институции черпят значителни експертни знания и помагат на своите международни клиенти да получат предимство в областта на знанието.

Сферата на туризма е специална област на австрийския образователен сектор. Австрия със своите планини и езера, естествени ски терени и местности за туризъм, прелестни долини и полегати хълмове “по природа” разполага с отлични туристически центрове за обучение и учебни заведения.

Австрия има също високо ценени в световен мащаб предложения за образование в ниши, като например за следдипломна квалификация за нефтената и газовата промишленост. Австрийски институция за обучение, специализирана в тази област, беше отличена през 2016 г. на Getenergy Global Awards в Лондон като “Best SME Training Provider of the Year” и успешно защити тази титла отново през 2017 г.

Висши учебни заведения

От девети клас в Австрия има професионални училища, а в университетите, техническите колежи и педагогическите висши учебни заведения продължава връзката между теорията и практиката. Австрийските университети и техническите колежи си сътрудничат тясно с икономиката и все повече разработват дуални програми в сътрудничество с търговски предприятия.

С около 22000 студенти, Виенският икономически университет (WU Wien) е един от най-големите икономически университети в Европа. Качеството му се потвърждава и гарантира чрез тройна акредитация от EQUIS, AACSB и AMBA, най-важните международни акредитации за бизнес университетите.

Техническият университет Виена има около 4 800 служители и е най-голямата австрийска изследователска и образователна институция в областта на природните науки и техниката.

Абсолвентите от Минният университет в Леобен, университет по минно дело и металургия, имат отлични шансове на пазара на труда.

Познание за икономиката - по света

Наред с държавните университети в Австрия има частен университет (MODUL University), който предлага общовалидно следване по икономика на английски език до придобиване на степен докторант с акцент върху туризма, Sustainable Development, New Media Technology и Public Governance. От 2016 г. MODUL University съществува с образователни програми в областта на туризма в Дубай и Нанкин (Китай).

Магистърските програми на Университета за приложни науки Кремс (IMC Fachhochschule Krems) по “Международен мениджмънт” могат да се изучават в Азербайджан, Виетнам или Китай и дипломантите получават австрийска магистърска степен.

Други частни образователни институции се специализират в образованието и квалификацията, които са високо ценени от мениджърите на австрийски и чуждестранни компании. За международни кандидати в Австрия има водещ доставчик на Consulting и E-Learning услуги, който е сред водещите компании в Европа и реализира проекти в областта на образованието и сътрудничеството за развитие в цял свят.

Австрийските университети и техническите колежи предлагат все повече магистърски програми, бакалавърски програми и Executive Education на английски език. Австрийските степени в областта на висшето образование са международно признати и много курсове, предлагани от австрийски фирми, са международно сертифицирани (напр. сертифицирани по ISO).

Въпроси и отговори на бъдещето

Значението на обучението и обществената поръчка за изследователска дейност, процесите по акредитация и приемане, устойчивостта в цялата система, напр. в изграждането на кампуси - с акцент „Sustainable Buildings“ (устойчиви сгради) –, това са важни въпроси за бъдещето, на които австрийските образователни институции вече отговарят.

Класическите образователни предложения включват дигитално обучение, технологии за преподаване и учене, и софтуерни решения за преподаватели и обучаващи се. Демографската промяна, тук ключовата дума е „Ageing Society“(застаряващото общество) и променящият се свят на труда придават на темата „Lifelong learning“ (учене през целия живот) все по-важно значение.

В областта на образованието и трансфера на знания възникват въпроси и за спазване на правилата и етиката. В това отношение австрийските държавни университети следват най-високите стандарти от години. Освен това в тази тематична област се работи научно в университетите и техническите колежи, а австрийските институти за повишаване на квалификацията предлагат обучение в областта на спазването на регулаторните изисквания (Compliance). От това и от много други образователни оферти от Австрия печелят фирми в страната и чужбина.
listen