Inhalt

Общ преглед

Standard Content Module
В Австрия системата за рециклиране на съществуващи вещества ARA и термичното оползотворяване на отпадъците са устойчивият начин за използване на суровини в продължение на много години. Австрия е родината и на световния лидер в областта на измервателната техника за определяне качеството на водата. Екологичната технология има дълга традиция в тази страна, щедро надарена с природни ресурси и непокътната природа. Тя заема и добра позиция в икономиката. Едно работно място в областта на екологичната технология създава още две работни места в класическата индустрия.
listen

Екологичните технологии се инсталират в почти всяко домакинство, всяко общинско и производствено съоръжение, както и всяка обществена сграда. В много случаи тя е невидима, все по-често се приема за даденост и понякога се забелязва само ако (по)вече не е там. По-голямата част от австрийските компании в сектора спадат към малките и средните предприятия и успешно използват своите обединени компетенции в областта на екологичните технологии за клиенти по цял свят – експортните им дялове надхвърлят 80%.

Енергийните и екологични технологии осигуряват ресурси и дават разумни решения за климата и околната среда. В Австрия има уникална концентрация на водещи фирми в иновациите, технологиите и търговията в областта на възобновяеми енергии и технологиите за околната среда. Тук още в началото на 70-те години обществото и политиката приемат опазването на околната среда като важен фактор за запазване качеството на живот. Ето защо клиенти от целия свят откриват в Австрия технологично издържани решения по въпроси на бъдещето, като например

  • депониране на отпадъци, рециклиране, термично оползотворяване, обработка на биогенни остатъци
  • контрол и измерване замърсяването на въздуха
  • водоснабдяване, обработка на водата, пречистване на питейната вода

Браншът е иновативен и насочен към експортна дейност, фирмите се стремят винаги да намират практични решения. Особено важни са устойчивата стопанска дейност и опитът за поддържане кръговратът на материалите. 

Икономически фактор технологии за опазване на околната среда

Австрийският бранш за технологии за околната среда до голяма степен се състои от малки и средни предприятия и бележи бързо развитие в техническо отношение. Това динамично развитие се дължи и на целенасочени законодателни мерки. 

Иновациите в екологията оказват непосредствено положително влияние на икономиката, от което печелят клиентите на австрийските специалисти. Особено в областта на рециклирането има нови разработки на пазара, които задвижват цели сектори в икономиката. В Австрия има високо ниво на рециклиране на стъкло, хартия, метали и биогенни вещества. Около 60% от битовите отпадъци се рециклират. Австрийски компании притежават ноу-хау за необходимите за това технологии, логистични и организационни процеси и услуги. 

Технология от бъдещето с история

Повече от 100 години австрийски фирми с иновативни зелени технологии следват пулса на времето. Каплановата турбина, създадена през 1913 г. от австрийския инженер Виктор Каплан, и днес все още е водещата технология в областта на водната енергия. Соларната топлина започва триумфалното си шествие в Австрия, а австрийските технологии и системи за рециклиране се използват в целия свят.

До началото на новото хилядолетие в центъра на вниманието на австрийски фирми са проекти за защита на водите, контрол на замърсяването на въздуха и управление на отпадъците. Днес към изпитаните технологии в тези области има интерес в световен мащаб. Актуални теми, с които се занимават австрийски фирми, са текущата оптимизация на процесите на рециклиране и кръгова икономика, иновативни подходи за пречистване на водата и биологично третиране на водата. 

Технологии на базата на познания за околната среда

При технологиите за опазване на околната среда голяма роля има образованието, тъй като за тези технологии са нужни специалисти от много области. Пример за ангажираността на Австрия към младите специалисти е професионалното обучение в областта на биоресурсите в Техническия университет в Грац (TU Graz) . Този технически университет разработва с 13 научни и бизнес партньори от пет държави, между които Green Tech Cluster Styria, две нови магистърски програми в областта на биоресурсите. Европейската мрежа за устойчиви енергийни иновации, съкратено “eseia”, подкрепя развитието на новите професии за промишлеността “Biorefinery Engineers” и “Bioressource Value Chain Managers”.