Inhalt

Преглед

Standard Content Module
Секторът на информационните технологии и телекомуникационните услуги играе важна роля в Австрия. Почти всички австрийски домакинства разполагат с мобилен телефон, а почти 40% използват широколентов интернет само на смартфоните си. Но австрийците са на върха не само в потреблението. Австрийската икономика значително допринася и за производството на смартфони и таблети. Много от компонентите като платки, сензори или миниатюрни високоговорители са разработени и произведени в Австрия.
listen

Телекомуникационният пазар в Австрия може да бъде разделен на следните три сектора:

  • Carrier (оператори на телекомуникационни мрежи)
  • Service Provider (доставчици на услуги, мобилни виртуални мрежови оператори)
  • Supplier (производители на телекомуникационни решения, напр. производители на смартфони и компоненти)

Наред с предлаганите директно от бранша продукти, системи, компоненти и услуги фирмите от сектора на австрийската информационна и комуникационна технология (IKT) създават забележителна индиректна добавена стойност. В Австрия насърчаването и подпомагането на научноизследователската и развойната дейност има традиция и това дава възможност за конкурентно способни иновации, които са международно признати.

Водещият доставчик на комуникационни услуги в Австрия има повече от 5,4 милиона клиенти за мобилни и 2,3 милиона клиенти за фиксирани услуги и управлява собствени мобилни и фиксирани телефонни мрежи. Компанията развива дейност в общо осем държави на Централна и Източна Европа. 

Пример смартфони

Австрийска фирма доставя печатни платки на осем от десетте най-големи производители на мобилни телефони. Работата по научно-изследователската и развойна дейност се осъществява основно в Австрия. Производствените обекти се намират в Австрия, Китай, Индия и Корея. 

В Австрия се намира също центърът за експертни знания и опит за сигурни безконтактни идентификационни системи на международна компания. Там се разработват радио-базирани полупроводници за радиочестотна идентификация (RFID), смарт етикети или смарт тагове, смарт карти, NFC (Near Field Communication) и MIFARE. Разработените в Австрия NFC интегрални схеми се използват в смартфони и таблети. NFC компоненти от Австрия се съдържат в повече от 150 мобилни устройства.

Миниатюрните високоговорители на лидер в технологиите и на световния пазар от Австрия осигуряват перфектен звук при телефониране и възпроизвеждане на музика и видеоклипове. За своите продукти най-известните производители разчитат на високоговорители от Австрия.

Австрийското ноу-хау за светлинни ефекти и управление на осветлението позволява производството на мощни устройства с значително подобрена производителност на батерията. Австрийска компания е лидер на световния пазар за светлинни сензори и ги доставя на почти всички водещи производители на смартфони. Изследователската дейност, разработването и производството на тези компоненти са от Щирия в южната част на Австрия.

Материалите за горния слой на дисплеите, необходими за функционирането им, и компонентите на съоръженията за производството на полупроводникови слоеве се доставят от фирма от Тирол с производствени обекти в десет страни.

Най-малкият високоговорител на света, базиран на технологията MEMS, е от Австрия. Компанията също така произвежда усилватели за NFC чипове, сензори за жестове и микрофони, които потискат шума с аналогов сигнал.

Безопасност и отговорност

Доставчиците на технология, с която се осъществява голяма част от икономическия, политическия и частния обмен на информация, трябва да обърнат специално внимание на сигурността на своите продукти, решения и услуги. Австрийските компании в бранша поемат тази отговорност чрез иновативни разработки.

Телекомуникационната индустрия допринася значително за спестяването на енергия. Тя позволява, напр. интелигентния контрол на енергийните мрежи (Smart Grids) и намалява емисиите на CO2 чрез обединяване на опциите за мобилност или възможността за виртуални срещи. 

Производството, използването и изхвърлянето на телекомуникационни устройства обаче също е свързано със значителни отрицателни въздействия върху околната среда. Независимо дали става дума за високото потребление на енергия и натоварването на околната среда при производството, разходът на енергия по време на експлоатацията или загубите на суровини, дължащи се на неправилно рециклиране: браншът има огромен потенциал за подобрение в тази област.

Бъдеще 5G

Развитието на ключови технологии за новия стандарт в комуникациите 5G вълнува компаниите. Новите изисквания за скоростта на данните, капацитета, латентността и потреблението на енергия ще позволят да се приложи широк спектър от услуги от следващо поколение и така ще се открият нови пазари. Към това спадат виртуална реалност, самодвижещи се автомобили, телемедицина, вездесъщият Интернет на нещата и много други.