Inhalt

Цифри и факти

Standard Content Module
Тук ще намерите данни и числа за значението на бранша: Цифри и факти
listen
 • 9.140

  заети лица НИРД

  През 2017г. австрийските компании в сектора на информационните и комуникационните технологии бяха наели 9 140 души в областта на научноизследователската и развойна дейност.

 • 20.684

  компании

  В Австрия през 2018г. имаше 20 684 компании в сектора на ИКТ.

 • 76.700

  млн. евро общ оборот

  Австрийските компании, работещи в областта на електронно базираните системи (EBS), постигнаха през 2016г. общ оборот от 76.700 млн. евро.

 • 99%

  компании със широколентова връзка

  Почти всички австрийски компании с повече от 10 служители разполагат с фиксирани или мобилни широколентови връзки.

listen


Източник: FEEI Асоциация на електротехниката и електрониката, „Електронно базирани системи. Числа, данни и факти“ (2016).
Австрийски компании с фокус върху електронно базирани системи (EBS) – Основни данни 2016г.
 Компании, около 25% от тях са в областта на софтуера 188
Общо заети лица 62.905
Общ оборот на EBS-релевантните компании 76.764 млн. евро


Източник: Trend Top 500
Най-големите компании в Австрия в областта на софтуера/ИТ според нетния оборот в мил. евро (2018)
S&T AG 991,00
EMC Computer Systems Austria GmbH 762,00
IBM Österreich Internationale Büromaschinen GmbH 374,00
Skidata AG 312,00
s IT Solutions AT Spardat GmbH 302,30
Bundesrechenzentrum GmbH (BRZ) 299,40
SAP Österreich GmbH 271,00


listen

Последна актуализация : 29. юни 2021