Inhalt

Преглед

Standard Content Module
За да се вземат правилните решения във време на глобално развитие и бързи технологични промени, често е необходим поглед отвън. Австрийските доставчици на ИТ услуги, бизнес консултанти и счетоводители подпомагат своите клиенти с добро разбиране на въпросите, касаещи бъдещето, както и солиден експертен опит. А че същите са доволни от услугите на австрийските консултантски компании, се демонстрира от положителното числено изражение в този бранш: Доставчиците на услуги в Австрия с повече от 80 000 служители отчитат годишни ръстове на оборотите в размер на 8%.
listen

Успехите на консултинга са успехи на клиентите

Назад във времето остана проблемът с имиджа на консултантите. Изискванията за качество и стандартите за образование в бранша са високи и експертите се радват на доверието на своите клиенти. Увеличаващият се брой на служителите и приходите от износа показват: доставчиците на услуги, базирани на знания, участват в бързо развиваща се индустрия в ерата на дигитализация.

Австрийските консултантски компании покриват целия спектър но консултинга, от консултации по мениджмънт за разработване на стратегии, от фирмен анализ или услуги като консултинг за сливания / придобивания до иновационни консултации. Разбира се, австрийските консултанти работят и в областта на политиката и стратегията за управление на персонала, маркетинг човешки ресурси и преквалификация.

В Австрия действат големи консултантски компании, които предлагат различни консултантски услуги от един източник. Наред с тях съществуват и много малки и средни консултантски фирми, които са се специализирали много успешно в определени области.

Така например ориентирани към бъдещето фирми могат да намерят австрийски специалист, който да им помогне целенасочено да интегрират в своята бизнес практика темата за устойчивостта във всичките й аспекти (устойчиво развитие и промени в климата, управление на ресурсите, етика, добавена стойност, енергия).

И австрийските консултанти могат да правят уникални неща, като например първата фотоволтаична система, която може да бъде включена директно в контакта. Разработването на този изцяло австрийски продукт бе възможно благодарение на предварително събиране на финансови средства от потенциални купувачи (Pre-Sales Crowdfunding), с което се определят нови мащаби в управлението на иновациите в МСП: “100% иновация при 10% риск”.

Поглед в бъдещето - и международен поглед на нещата

Консултантите от Австрия са партньори на компании в целия свят. Около 20% от оборота си австрийските консултантски фирми реализират извън границите на страната.

Консултантският бранш в Австрия движи "i-volution": разработки в Интернет, иновация и ориентация към бъдещето. Така например една уникална за света система, разработена в Австрия, дава възможност само с един браузър да се управляват и визуализират водни електроцентрали с помощта на смартфон, таблет и компютър. Уеб решението създава нови стандарти в автоматизацията на технологичните процеси и свързва класическото PLC управление със света на Cloud, смартфоните и BigData.

Сигурност

Дигитализацията не само създава нови възможности и потенциал за бизнеса, а крие също опасности. Квалифицираната консултация относно сигурността на информацията и личните данни намалява риска. Тя възпрепятства атаките срещу цифровите ИТ инфраструктури и помага на компаниите да защитават интелектуалната си собственост, данните и бизнес тайните си. Австрийските фирмени консултанти имат познания и опит, за да намират решения, независими от производителите, които да гарантират бъдещето на компаниите по целия свят.

Максимално високи стандарти

Строгите нормативи и стандарти за обучение гарантират качеството на услугите, предоставяни от австрийските консултантски компании. Важна роля за спазването на високите стандарти има Академията за качество incite, която с различни сертификации предлага международно признато доказателство за капацитета и квалификацията на австрийски консултанти.