Inhalt

Преглед

Standard Content Module
Австрия жъне големи успехи в производството на ски: Световният лидер при пластмасовите композитни материали за ски и сноуборд индустрията е от Австрия. Освен това компанията е водещ доставчик на качествени термопластични композитни материали за строителството, автомобилостроенето, производството на платки, спорта и развлекателната индустрия. Защото новите материали играят решаваща роля при усъвършенстването на продукти и услуги в много отрасли. Те удължават живота на батериите за мобилни телефони, намаляват вредните емисии от моторните превозни средства, оптимизират ефективността на соларните клетки и повишават качеството на живот за хората с медицински имплантанти.
listen

Основна технология 

Нови материали с подобрена суровина и свойства на повърхността се разпределят в областите метали, керамика, полимери, органични материали и композитни материали. В това число влизат също биоматериали и други неорганични материали. Браншът “нови материали” не е толкова отделно обособен отрасъл, колкото конкурентен фактор, който присъства в множество други браншове.

Новите материали са сфера с много интензивна научноизследователска дейност. Целите за интердисциплинарното развитие произтичат от нуждите на промишлените отрасли, в които се прилагат. В основата е самото материалознание, както и технологията на повърхностите и нанотехнологията.

Така например австрийският световен лидер в производството на висококачествени материали по прахово-металургичен път произвежда продукти, използвани в автомобилната промишленост, електрониката, медицинската техника, в авиацията и космонавтиката. 

Водещ в света концерн за технологии и индустриални стоки с опит в материалите и преработката доставя висококачествени решения за продукти и системи от стомана и други метали. Той е един от водещите партньори на европейското автомобилостроене и промишлеността за домакински уреди, както и на петролната и газова промишленост в световен мащаб. 

Максимално високи стандарти

Иновациите по отношение на материалите имат определящ дял в икономическия успех. Те могат да открият нови пазари. Използването на нови материали и суровини през целия жизнен цикъл може да доведе до значителни икономии на основни материали и енергия.  

Чрез увеличаване на ефективността, намаляване на разходите и на вредните вещества новите материали оптимизират веригата на стойността като се започне от разработка и концепция, добив на суровини, производство, употреба и рециклиране. Проверките за съвместимост - от добива на суровини през производството до употребата и рециклирането - гарантират цененото по света високо качество на австрийските продукти. 

Пример полимери 

Полимерите, често наричани пластмаса, все още осигуряват нови разработки и приложения, например в автомобилния сектор. Пластмасите, подсилени с въглеродни влакна (CFRP), се числят към новите класове материали с най-бързо развитие.

Polymer Competence Center Leoben GmbH (PCCL) е създаден през 2002 г. и през последните години се превърна във водещ австрийски център за кооперативни изследвания в областта на пластичната техника и полимерните науки. Заедно с фирми от пластмасовата индустрия и университети (в това число Университет по минно дело и металургия Леобен, Технически университет Грац, Технически университет Виена) иновативните решения за пластмаси се разработват в широк спектър от приложения. Около 100 висококвалифицирани сътрудници предоставят експертните си знания в услуга на научноизследователски и развойни проекти за приложение в автомобилостроенето, авиацията, опаковъчния бранш, слънчевите и фотоволтаични системи.

Пример меламин 

В производството на меламин Австрия се доказва като пазарен лидер в Европа (номер две по света). Нов продукт, разработен съвместно с експертния център Wood K plus в Линц, е създадена на базата на меламин композит, който не се разтопява дори при високи температури и може да доведе до революция в производството на сглобяеми къщи и прозорци. 

Ноу-хау 

Тъй като новите материали са твърде интердисциплинарна сфера с интензивна изследователска дейност, специализираното обучение играе голяма роля. Специалността се възприема като ключова дисциплина, която предоставя редица решения за социално значими предизвикателства, особено в големите области на бъдещето като енергия, опазване на околната среда и климата, опазване на ресурсите, мобилност, здраве, сигурност или комуникация. 

Днес темите за материалознанието и технология на суровините са неразделна част от следването в почти всички инженерно-научни области, но и в природно-научните области на физиката и химията и все по-често в медицината. Материалознанието и технологията на суровините се наложи твърдо като самостоятелна дисциплина не само в научноизследователската дейност, но и в университетското обучение.

Най-реномираните висши учебни заведения в Австрия са: