Inhalt

Преглед

Standard Content Module
Строителната технология и вътрешното строителство от Австрия са търсени заради предлаганите високото качество и надеждност, като се започне от системни решения за разпределение на енергията и се стигне до нискоемисионните бои за стени. И то не само в Австрия, която се слави като страна с добре развит сектор „домашен майстор“, но и в международен план. Сърцето на Елбфилхармони в Хамбург, пълното сценично оборудване на концертната зала, е дело на австрийска компания.
listen

В областта на сградната техника австрийските фирми за частните домакинства доставят наред с традиционните приложения в газовия и санитарния сектор, при отоплението и вентилационните системи също по-нови разработки като соларни системи или системи за управление за локално и централно отопление.

За промишлените предприятие се предлагат планиране и мониторинг на производството на индивидуални концепции за инсталации, които увеличават техническата наличност и експлоатационната ефективност и намаляват разходите.

Наред с нискоенергийното ново строителство в бъдеще ще играят важна роля необходимостта от саниране на сградните обвивки и сградната техника, и оптимизирането на инвентара. Технологичните иновации в строителните материали, продуктите и машините трябва да сведат до минимум енергийните нужди на сградите.

Австрийските тенденции във вътрешното строителство са дървени подове и висококачествени строителни материали, нискоемисионни строителни материали и енергийно ефективни решения.

Корпоративен пейзаж

Браншът се характеризира с много МСП особено във вътрешното и сухо строителство. Австрийските фирми залагат на качество, дълъг експлоатационен живот, устойчиви решения и спазване на сроковете. Клиентите в Австрия разчитат на "своите" регионални майстори занаятчии. 

Наред с дългогодишния опит иновативните решения са сред силните страни на австрийските фирми, от новото интерпретиране на паркетните подове през интелигентното изграждане на мрежи и управлението на инсталациите чрез сензорни панели или мобилни телефони до сертифицирана по ISO система за управление на околната среда. 

Интелигентен дом и помощни системи

Енергийна ефективност може да се постигне и чрез оптимизиране на системите за домашна техника. Това е важно при покачването на цените на електроенергията и за постигане целите в областта на климата. В бъдеще решаваща роля тук ще играят решенията за интелигентен дом. 

Демографските промени вядат също да увеличаване нуждата от решения за Ambient-Assisted-Living. Интелигентни системи за техническа помощ допринасят за независим живот в собствения дом чак до напреднала възраст.

Ето защо в бъдеще процесите в сградите ще се контролират все повече от автономни системи, безжични сензорни мрежи и интелигентни решения. Клиентите или доставчиците на услуги използват мобилни устройства за регулиране на процесите.

Пример компютърна ШИНА

Модерна системна шина може да подпомага процесите на управление и да подава данни в сградната техника. Технологията е подходяща за еднофамилни къщи и обществени сгради като училища и административни сгради.

Системата може да управлява осветлението, програмирано да управлява стайната температура и щорите, да управлява вратата на гаража, да задейства детектори за движение или да обезпечи аларма за дим. 

С помощта на гъвкава системна шина различните устройства и инсталации комуникират помежду си и обменят информация. От особен интерес за възрастните хора: биосензори измерват кръвното налягане и кръвната захар или напомнят за приема на медикаменти. При спешен случай е възможна пряка връзка с лекари или служби за медико-социални грижи.