Inhalt
industry page

Логистика

11,000 логичстични компании осигуряват процеси за планиране и контрол на товари, информация и пътникопотоци. Технологичните иновации като дигитализация, облачна технология и интелигентни транспортни системи, и общностните промени като електронна търговия и зелена логистика, се изправят пред нови възможности. Логистика от Австрия – Surprisingly Ingenious
facts & figures

Цифри и факти - Логистика

 • 2.345

  ново създадени предприятия

 • 40.512

  предприятия

 • 511

  Mio. Превози

 • 222.084

  заети

Помощ и лице за контакт

Можем ли да помогнем?

Ние ще Ви свържем с австрийски бизнес партньори и ще Ви информираме за Австрия като бизнес дестинация.

Австрийски компании

 • Trumer Schutzbauten Ges.m.b.H.

  Фирма TRUMER Schutzbauten работи в целия свят в областта на защитата от природни бедствия с главно фирмено седалище в Залцбург.

 • cargo-partner GmbH

  Фирма cargo-partner е комплексен информационно-логистичен доставчик в областта на въздушния, морския и сухопътния транспорт и на логистичните услуги със специални силни страни в областта на информационните технологии и оптимизирането на веригата на доставките.

 • Siemens Aktiengesellschaft Österreich

  Обширни браншови познания, десетилетен опит и компетенциите на едно международно технологично предприятие за Вашите проекти в областта на енергоснабдяването, автоматизацията и дигитализацията