Inhalt
industry page

Технологии за градската среда

Компаниите се фокусират върху подобряването на качеството на живот в града - транспорт, среда и енергия, ИКТ, сигурност и градоустройство. В "Интелигентен град" са засегнати проблеми с трафика като доставката на храна за застаряващото население. "Интелигентна енергия" се стреми да оптимизира използването на енергията. В ИКТ са важни елементи като сензорна технология и фиброоптични кабели.  Технологии за градската среда от Австрия – Surprisingly Ingenious
Помощ и лице за контакт

Можем ли да помогнем?

Ние ще Ви свържем с австрийски бизнес партньори и ще Ви информираме за Австрия като бизнес дестинация.

Австрийски компании

  • AIT Austrian Institute of Technology GmbH

    AIT е най-големият извънуниверситетски научноизследователски институт в Австрия.

  • Kontron Transportation GmbH

    Фирма Kontron Transportation е водещ световен доставчик на цялостни комуникационни решения за критично важните мрежи и мрежите на телекомуникационните оператори.

  • JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH

    Фирма JOANNEUM RESEARCH разработва решения и технологии за икономиката и индустрията в широк спектър от отрасли и извършва научноизследователска дейност на международно равнище.