Inhalt

Преглед

Standard Content Module
За австрийския издателски бранш е характерно наличието на голям брой по-малки и специализирани издателства. В 81% от тях работят по-малко от 10 служителя. Рекламният пазар също се характеризира с присъствието на малки и средни предприятия. 70% от рекламните агенции в Австрия са еднолични търговци, които са изключително конкурентни на европейския пазар.
listen

Медиен пейзаж

Медийният пейзаж в Австрия се състои от Телевизия, радио и печатни медии, при което телевизионните медии имат сравнително голямо значение. Наред с многото местни канали, които се посвещават главно на регионални теми, има няколко национални канали. 

За разлика от телевизията радиото в Австрия все още се предава изключително аналогово. Редом с някои национални радиостанции има много местни предавателни станции. Жанровете покриват почти всеки вкус. В Австрия има също голямо разнообразие от печатни медии.

Реклама

Печатните медии са от голямо значение за рекламата в Австрия, а броят на рекламите в печатни медии също е голям в сравнение с международната практика. Значението на онлайн медиите за австрийския рекламен пазар също продължава да нараства. Австрийските рекламни агенции са активни и успешни по целия свят, но не се появяват на преден план. 

Издателска дейност

Австрийският издателски пейзаж има някои особености, напр. изключителна компетентност по отношение на детските книги и специализирани публикации като книги за изкуство. Подобно на немския, австрийският пазар печели от традиционния инструмент за определяне на цените на книгите.

Австрийският медиен и рекламен пазар е малък. За да просъществуват, австрийските компании трябва да бъдат креативни и гъвкави, качества, които са от полза за техните клиенти.

Определящи тенденциите

Фирмите от бранша задават тенденции и се съобразяват с предизвикателствата на бъдещето. Във всичките три области, издателска дейност, медии и реклама се забелязва ясно развитие в посока дигитализация, а компаниите работят по програми за боравене с нея. За производителите на медии това означава, например, че съдържанията са подготвени и за преносими устройства.

При издателствата се наблюдава все по-висока концентрация на компаниите. Търсенето на цифрови услуги се увеличава, но не заменя печатните издания. Австрия все още е страна, в която хората четат вестници. 

Австрийските рекламодатели инвестират много творческа енергия в онлайн рекламата. Защото рекламата е предвестник и свързващо звено на дигитализацията. За потребителите на различни медийни канали тя ще намери правилния (образен) език.

“digi 4 school”

Под това название от 2013 г. работи контролна група на австрийски издателства, за да създаде рамковите условия за дигитални съдържания в учебните занятия. Книжната и медийна индустрия вижда настоящето и бъдещето в медийния микс: хаптичният учебник, комбиниран с дигитално учебно съдържание.