Inhalt

Цифри и факти

Standard Content Module
Даваме бърза и точна информация за икономическите показатели, глобалната роля и международния ангажимент на Австрия: с тези данни и факти ще добиете представа за страната и нейната икономика.