Inhalt

Цифри и факти - Нови материали / Свързващи компоненти

Standard Content Module
Без научноизследователска и развойна дейност не би имало нови материали. С помощта на някои подбрани данни можете да се информирате за икономическите отрасли и тяхното значение за бранша „Нови материали” в Австрия.
listen
 • 1.700

  Заети лица

  През 2019г. бяха заети около 1.700 лица в НИРД в сектор метални изделия.

 • 177,46

  Млн. Евро НИРД изделия от каучук и пластмаса

  Разходите за научно-изследователска и развойна дейност в областта на изделията от каучук и пластмаса възлизаха на 177,46 мнл. евро през 2019г.

 • 98,1

  Млн. евро НИРД стъкло, стоки от камък и пясък (чакъл)

  98,1 млн. евро бяха разходите за научно-изследователска и развойна дейност през 2019г. за секторите стъкло, стоки от камък и пясък (чакъл).

 • 86,4

  Млн. евро НИРД цветни метали, леярни за леки и тежки метали

  В НИРД в сектор цветни метали, леярни за леки и тежки метали през 2019г. се вляха 86,4 млн. евро.

listen
Източник: Статистика Австрия – данни за 2019 г.
Заети лица в научноизследователската и експерименталната развойна дейност 2019 г.
Икономически отрасъл (Австрийска статистическа
класификация на икономическите дейности  
(ÖNACE 2008))
Заети лица
(еквиваленти на пълна заетост)
Каучукови и пластмасови изделия1.227,2
Стъкло, стоки от камъни и редки земни метали758,3
Суров чугун, стомана, феросплави,
тръби, отливки от чугун и стомана
619,3
Нежелезни метали, отливки от леки и тежки метали513,8
Метални изделия1.699,7
Източник: Статистика Австрия – данни за 2019 г.
Разходи за научноизследователската и експерименталната развойна дейност 2019 г.
Икономически отрасъл (ÖNACE 2008)в 1.000 евро
Каучукови и пластмасови изделия177.460
Стъкло, стоки от камъни и редки земни метали98.077
Суров чугун, стомана, феросплави, тръби, отливки от чугун и стомана167.892
Нежелезни метали, отливки от леки и тежки метали 86.365
Метални изделия225.376
listen

Последна актуализация : 12. септември 2022