Inhalt
industry page

Образование

Ранното професионално обучение е ключова характеристика с 80% млади хора между 15 и 18 на професионален курс. Двойно образователната система включва компании отблизо - 110,000 стажанти в момента се обучават в 30,000 сфери на дейност. E-научаване бележи прираст, като Австрийският университетски сектор е много развит също. Образование от Австрия – Surprisingly Ingenious 
facts & figures

Цифри и факти - Образование

 • 4,9%

  дял в БВП за образование  

 • 31,3%

  дял на учениците при дуалното обучение

 • 17,5%

  дял на населението с висше образование

 • 18

  брой ученици в клас

Помощ и лице за контакт

Можем ли да помогнем?

Ние ще Ви свържем с австрийски бизнес партньори и ще Ви информираме за Австрия като бизнес дестинация.

Австрийски компании

 • Technische Universität Wien

  Техническият университет Виена е най-голямата научноизследователска и образователна институция в областта на естествените и инженерните науки в Австрия. Отличната фундаментална и приложно ориентирана научноизследователска дейност, ...

 • CEU Central European University

  Централноевропейският университет – ЦЕУ (Central European University – CEU) е частен университет с интензивна научноизследователска и развойна дейност, който е специализиран в областта на социалните, хуманитарните, правните, ...

 • die Berater Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H.

  Фирма die Berater® Unternehmensberatungs GmbH се нарежда сред най-големите частни образователни институти в Австрия с 400 служители на 50 места (във всички федерални провинции). Ежегодно се планират, организират и провеждат ...