Inhalt

Преглед

Standard Content Module
Световният лидер при епруветките за вземане на кръв? Разработчик на проекти, който оперира в 78 страни по света? Глобален доставчик на вътрешна транспортна логистика за болници? Лидерът в областта на дигиталното управление на диабета? Австрийските компании в сектора на здравеопазването имат много какво да предложат на своите международни клиенти.
listen

Браншът включва фирми, които произвеждат специални сградни инсталации, пригодени за нуждите на здравния и медицински отрасъл, медицинска хигиена, транспортни и комуникационни системи, както и доставчиците на услуги и консултанти, предоставящи ноу-хау и услуги на стопаните на здравните институции.

Структура

Браншът на здравната система и институциите следва в своята структура седем функционални отделения на болниците:

 • изследване и лечение (амбулатория, поликлиника, спешно отделение, шокова зала, ендоскопия, операционна зала, родилна зала и т.н.)
 • грижи (леглова база)
 • администрация (управление, бизнес администрация, човешки ресурси, техника, електронна обработка на данни, болничен комитет и др.)
 • социални услуги (портал, социална служба, болничен параклис, болнично кафене)
 • снабдяване и изхвърляне на отпадъци (работилници, складове, кухня, отделение за медицински сестри и санитари, болнична аптека, централна стерилизация, операционна зала)
 • изследователска дейност и преподаване (лекционна зала, класни стаи)
 • други области (например спешна помощ, чужди фирми, детска градина)

Съществуват сектори със застъпване, особено по отношение на медицинската техника и лабораторната диагностика (доставчици на услуги, производители, поддоставчици и дистрибуторски фирми). Много поддоставчици са от други високотехнологични браншове (като автомобилостроене, авиация, оптоелектроника, екструдиране и леене под налягане, инструментална екипировка).

Компетенции

Австрийските фирми работят успешно с цялостни предложения - от планирането през строителството до обучението на персонала и текущата работа - и имат голям опит в сътрудничеството с международни партньори.

Освен това австрийски производители и доставчици на услуги предлагат разнообразни, силно специализирани продукти с най-високо качество.

 • софтуерни решения, напр. за онкологично лечение или в помощ на автоматичните резултати от изследвания
 • бързи диагностични тестове
 • глюкомери
 • иновативна диагностика
 • иновативни хигиенни решения
 • иновативно оборудване за обучение и рехабилитация
 • пластмасови части за медицински и диагностични приложения

Проекти

На остров Хайнан в южната част на Китай се изгражда интегрирана клиника за остри заболявания и рехабилитация, проект, който през целия период на експлоатация ще бъде ръководен в консорциум от австрийски предприемач. Изпълнението на проекта включва планиране, доставка на медицинска техника и ИТ, както и цялостен оперативен мениджмънт.

През 2016 г. в Canadian Specialist Hospital в Дейра бе открит частен рехабилитационен център, резултат на партньорството между болницата и австрийско дружество, разработващо проекти, което работи от 25 години като водещ доставчик на рехабилитационни услуги в световен мащаб. 

ИТ в здравеопазването

В ерата на цифровизацията ИТ отрасълът добива все по-важно значение за здравната индустрия. Австрийски стартиращи фирми показват силните си страни особено в областта на ИТ в здравеопазването. Така например стартираща фирма за медицинска техника със седалище във Виена разработи анализ на изображения, с който може да се изследват кожни заболявания с камера на смартфон и база данни. 

Устойчиво развитие

Много австрийски компании за медицинска техника се занимават с разработването и производството на устойчиви продукти. Работи се например върху екологосъобразни системи за изхвърляне на медицински течности, продукти за многократна употреба и съзнателното използване на пластмаси.