Inhalt

Преглед

Standard Content Module
Световен лидер при иновативните строителни технологии, който е на пазара повече от 200 години? Възможно е – в Австрия. Фирмата, основана през 1819 г., подобрява традиционните тухли, така че да отговарят на най-модерните изисквания за топлинна изолация. Тези тухли спомагат за отговорно използване на ресурсите, ниско потребление на енергия и дългосрочни спестявания. Примерът показва: Опазването на климата предоставя реална възможност за устойчиво развитие и дава конкурентно предимство. Австрийските фирми са сред първите при информационното моделиране на строителството (BIM), изразяващо се в софтуерно подпомагано проектиране, изпълнение и управление на сградите.
listen

Водещият принцип на устойчивото строителство е разбирането, че икономиката, екологията и обществото са взаимозависими системи. Устойчивата сграда се характеризира с високо екологично, икономическо и социално-културно качество. Това допринася за околната среда и обществото. С дял от 40% при потреблението на енергия и по емисиите на въглероден диоксид в рамките на ЕС сградният сектор е значително по-напред от транспорта и промишлеността. Следователно използването на нови технологии в сградното строителство има огромен потенциал за икономии. Енергоефективните сгради са съществено допълнение към възобновяемите енергоносители, когато става въпрос за целенасочена стратегия за климата.

Устойчивото строителство има много аспекти и изисква специално планиране, подходящите материали и професионално изпълнение. В областта на строителните технологии Австрия се превърна в една от водещите страни през последните 20 години. Спектърът се простира от най-модерните прозорци и врати през вентилационни системи, подходящи за пасивните къщи, до автоматичното отопление с биомаса и соларните инсталации. И, разбира се, сертифицирането на сгради също е част от австрийския опит и знания. Клиенти от цял свят ще намерят експерти в Австрия за

  • проектантски и консултантски услуги
  • строителни материали
  • сградна техника
  • възобновяеми енергийни източници
  • изследователска и развойна дейност

Но австрийските компании са успешни не само в новата концепция за устойчиви сгради. Все по-често чрез реконструкция и саниране на съществуващи сгради енергийната ефективност се повишава така, че значително могат да бъдат намалени оперативните разходи.

Представителни проекти - световен образец

Австрийските фирми заемат водещи позиции във всички области на зеленото строителство. Това е видно с някой демонстрационен проект, например при LISI-Haus (къщата LISI). С него Австрия дава своя пръв принос за конкурса Solar Decathlon, - най-важния конкурс в областта на соларното и устойчиво строителство. Къщата LISI съчетава леки конструктивни модули, екологични материали и възобновяема енергия в жилищното строителство на достъпни цени. LISI генерира достатъчно енергия, за да отговори на ежедневните нужди на обитателите.

Друг пример е плюс енергийната многоетажна офис сграда до кампуса Гетрайдемаркт на Техническия университет: това е първата многоетажна офис сграда в света, която доставя повече енергия в електропреносната мрежа, отколкото е необходима за експлоатацията на сградата.

Идва ред и на дървената многоетажна сграда “HoHo Wien” с около 75% участие на дървен материал от приземния етаж нагоре. С нея проектантите дават знак за пестеливо използване на ресурсите и устойчиво строителство, и допринасят за опазването на климата. Това е така, защото един кубически метър инсталирана дървесина разтоварва атмосферата от един до два тона въглероден диоксид.

Тези единствени по рода си австрийски проекти отговарят във всички части на най-високите архитектурни изисквания и преизпълняват целите на ЕС по отношение на климата. Много австрийски експерти, които се познават чрез демонстрационните проекти, работят заедно в международен мащаб за подобряване на пресечните точки между проектиране и изпълнение, и за насърчаването на още иновации. Така бяха реализирани например първите пасивни къщи в Канада и Индонезия. Защото въпросът за енергийната ефективност има голямо значение в световен мащаб. В бъдеще това означава по-нататъшно нарастване на международния интерес към австрийските проекти.