Inhalt

Цифри и факти

Standard Content Module
Информирайте се въз основа на избрани данни за значението на бранша медицинска техника и лабораторни уреди.
listen
 • 577

  предприятия

  През 2020г. в Австрия е имало 577 предприятия в областта на медицинската техника и лабораторните уреди.

 • 28.420

  заети

  С 28.420 заети в сектора браншът медицинска техника и лабораторни уреди е значим работодател в Австрия.

 • 37,7%

  ИТ-специалисти

  От предприятията в областта на медицинската техника 37,7 % работят в областта на софтуера, телемедицината и решенията за електронно здравеопазване 

 • 9,03

  мрд. евро оборот

  През 2020г. оборотът в сектора на медицинската техника е възлизал на 9,03 мрд. евро.

listen
Източник: Life Science доклад Австрия 2021
Медицинска техника & лабораторни уреди – данни 2020
Предприятия общо 577
Предприятия в областта на изследванията, развойната дейност и производството 199
Други предприятия: доставчици, фирми за услуги, дистрибутори 378
Заети общо 28.420
Предприятия в областта на изследванията, развойната дейност и производството 9.650
Други предприятия: доставчици, фирми за услуги, дистрибутори 18.770
Оборот в мрд. евро 9,03
Предприятия в областта на изследванията, развойната дейност и производството 2,92
Други предприятия: доставчици, фирми за услуги, дистрибутори 6.11

Източник: Trend Top 500
Най-големите компании в Австрия в областта на медицинската техника/оборудването за лаборатории според нетния оборот в мил. евро (2017)
B&R Industrial Automation GmbH  675,00
Anton Paar GmbH  321,00
Roche in Österreich  320,00
Med-El Elektromedizinische Geräte GmbH  310,00
Keba AG  250,00

listen

Последна актуализация : 02. ноември 2021