Inhalt

Преглед

Standard Content Module
Компания, която произвежда 12 000 трактора годишно, световен лидер в производството на плодови продукти, фуражи, които намаляват употребата на антибиотици при добитъка и водещ световен производител на селскостопански машини с над 140 години опит: Австрийското земеделие е многообразно. Сравнително малките по мащаб структури в собствената страна насърчават изобретателността и благоприятстват устойчивия начин на работа. Ето защо Австрия е и лидер при биологичното земеделие в ЕС.
listen

Под аграрно стопанство се разбира от една страна двата отрасъла земеделие и градинарство и от друга страна животновъдство. Тук се числят също производство на семена и фуражи, производство на средства за растителна защита и торове както и производството на аграрни машини и превозни средства.

В Австрия има около 190000 селскостопански предприятия. Аграрното стопанство е структурирано по-скоро в малки сектори, то бележи силна тенденция за устойчиво развитие и съзнателно, щадящо отношение към природата. Само около 2,5% от населението са заети в селското стопанство, но изпълняват важна функция в снабдяването със селскостопански продукти и в поддържането на културния пейзаж. Участието на семейни предприятия е голямо, малко повече от половината са ферми с допълнителни дейности.

Селскостопанска техника

Производството на селскостопанска техника в Австрия до голяма степен е силно специализирана, гъвкава и иновативна. Продуктовият асортимент е изключително богат. Тракторите заемат централно място в производството на земеделска и горска техника в Австрия. Освен това се произвеждат машини и уреди за обработка на земята (напр. брани, плугове) и за тревните площи (косачки и др.), комунални превозни средства, селскостопански ремаркета, оборудване за животновъдни ферми, напоителни системи, общинска техника както и дробилки за клони. Тези машини и уреди облекчават работата и повишават ефективността в селското стопанство.

Устойчиво развитие

Австрийските био аграрни продукти са изключително популярни заради високото им качество. Принос за спазването на високите стандарти имат не само строгите австрийски закони. Още от 70-те години на миналия век био идеята е силно изразена, а устойчивото развитие като маркетингов и търговски аргумент тук отдавна е пуснало здрави корени. Малките фермерски структури, които са често явление в Австрия, имат предимство по отношение на устойчивата икономика и затова с дял на екологичните площи повече от 20% Австрия води класацията в Европа.

Австрийски продукти по света

Захар, нишесте и плодове са трите основни продукта на австрийска фирма, която работи на повече от 55 места в 26 страни по света. Нейният асортимент съдържа биоетанол, захар в хранителни продукти, скорбяла за текстил и хартия, концентрати за ябълков сок и един особено успешен продукт: плодови заготовки за кисели млека. Всяко трето плодово кисело мляко, което се консумира по света, съдържа плодови заготовки на този австрийски производител.

Австрийска семейна фирма с богати традиции стана лидер в механизацията на селското стопанство със своите иновации в производството на селскостопанска техника. Фирмата непрекъснато увеличаваше продуктовата си гама и сега покрива цялата верига по прибиране на реколтата: машини за събиране и обръщане на сено, транспортьори за бали, комбайни и ремаркета за силаж както и оборудване за обработка на почвата - от плугове до сеялки. Клиенти от много страни се убеждават в отличното качество на продуктите.

Традицията се натъква на иновация

Аграрната техника е интересен пазар от бъдещето с висок потенциал за иновации и развитие. Ключова дума е дигитализацията на земеделската техника, която предоставя на потребителите ценна информация и помага при вземането на решения и мерки. Темата за автоматизацията при производството на хранителни продукти и добива на суровини също е важен бъдещ въпрос, с който се занимават австрийските агрономи.

Много изследователска енергия се влага в иновациите в секторите семена и фуражи. Добавките във фуража, които предпазват здравето на животните като деактивират микотоксините в замърсения фураж, са само пример за важните подходи, с които се отговаря на предизвикателствата на бъдещето в област с дълга история.