Inhalt

Цифри и факти

Standard Content Module
Тук можете да намерите данни за значимостта на австрийската химическа/пластмасова индустрия.
listen
 • 46.841 

  Заети

  В химическата промишленост през 2020г. са били заети 46.841 лица.

 • около 33%

  експортна квота

  Експортната квота на предприятията обработващи пластмаси възлиза на около 33%.

 • 25.219

  мил. евро експорт

  Износът на стоки от химическата промишленост през 2020г. е възлизал на около 25 мрд. евро.

 • 15,1%

  дял на фармацевтичните продукти

  Делът на фармацевтичните продукти в бранша химия/пластмаси през 2020г. е възлизал на 15,1%.

listen

Химия

Източник: Годишен доклад на химическата промишленост за 2020 г. 
Браншови съюз на химическата промишленост в Австрия (FCIO)
Показатели за химическата индустрия за 2020 г.                                
Заводи233
Заети лица46.841
Реализирана продукция в милиони евро 15.128
Внос в милиони евро 24.822
Износ в милиони евро 25.219
Източник: Годишен доклад на химическата промишленост за 2020 г. 
Браншови съюз на химическата промишленост в Австрия (FCIO)
роцент на отделните области според стойността на продукцията (2020 г.)
Пластмасови изделия35,7 %
Фармацевтични продукти15,1 %
Химикали12,7 %
Пластмаси в първични форми11,8 %
Химически влакна4,9 %
Бояджийски материали, печатни мастила и китове3,9 %
Перилни препарати и козметика3,6 %
Агрохимикали 2,7 %
Каучукови изделия2,0 %
Индустриални газове 1,1 %
Други6,5 %
Източник: Trend Top 500
Десетте най-големи предприятия на австрийската химическа промишленост според нетния им оборот в милиони евро (2018 г.)
1. Borealis AG 8.337,13
2. Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH (Henkel CEE) 2.843,00
3. Treibacher Industrie AG 739,00
4. Jungbunzlauer Austria AG 450,26
5. Kansai Helios Coatings GmbH (Markenname: Rembrandtin) 401,54
6. Tiger Coatings GmbH & Co. KG (vormals: Tigerwerk Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co KG) 295,00
7. Münzer Bioindustrie GmbH 245,97
8. Senoplast Klepsch & Co GmbH (Marke: senosan®) 213,18
9. Chemson Polymer-Additive AG 209,00
10. Patheon Austria GmbH & Co KG (vormals: DPx Fine Chemicals Austria GmbH & CoKG) 208,00
Източник: Годишен доклад на химическата промишленост за 2019 г. 
Браншови съюз на химическата промишленост в Австрия (FCIO)
Външната търговия по икономически блокове в милиони евро (2019 г.)
Търговски партньорВносИзменение в сравнение
с предходната година
ИзносИзменение в сравнение
с предходната година
Европейски съюз17.707+ 2,6 %16.798+ 6,7 %
Европейска зона за
свободна търговия
2.702- 2,3 %2.292+ 13,7 %
Други европейски страни305+ 6,1 %1.696+ 15,3 %
Африка17- 66,7 %2.037- 9,4 %
Америка3.564

+ 18,9 %

2.037+ 0,1 %
Азия1.702- 0,8 %2.501+ 14,1 %
Австралия-Океания9- 5,6 %99+ 3,9 %
Общо26.007+ 3,7 %25.664+ 7,7%


Пластмаси

Източник: Годишен доклад на химическата промишленост за 2018 г. 
Браншови съюз на химическата промишленост в Австрия (FCIO)
Основни данни за 2018
Заети лица в предприятията за преработка на пластмаси в Австрия: около 26.800
Средна експортна квота на предприятията за преработка на пластмаси:около 33 %
Източник: Годишен доклад на химическата промишленост за 2020 г. 
Браншови съюз на химическата промишленост в Австрия (FCIO)
Дял на продуктите на пластмасовата промишленост в химическата промишленост 2020
Пластмасови изделия:35,7 %
Пластмаси в първична форма:11,8 %
Източник: Trend Top 500
най-големи предприятия на австрийската пластмасова промишленост според нето оборот в мил. евро (2018)
Alpla Holding GmbH 3.660,00
Greiner AG 1.631,00
Semperit AG Holding 878,50
Sunpor Kunststoff GmbH 390,00
agru Kunststofftechnik GmbH 363,00
Semperit Technische Produkte GmbH 289,60


Последна актуализация : 29. юни 2021