Inhalt

Цифри и факти - Химия / Пластмаси

Standard Content Module
Тук можете да намерите данни за значимостта на австрийската химическа/пластмасова индустрия.
listen
 • 47.658 

  Заети

  В химическата промишленост през 2021г. са били заети 47.658 лица.

 • около 33%

  експортна квота

  Експортната квота на предприятията обработващи пластмаси възлиза на около 33%.

 • 29.155

  мил. евро експорт

  Износът на стоки от химическата промишленост през 2021г. е възлизал на около 29 мрд. евро.

 • 12,2%

  дял на фармацевтичните продукти

  Делът на фармацевтичните продукти в бранша химия/пластмаси през 2021г. е възлизал на 12,2%.

listen

Химия

Източник: Годишен доклад на химическата промишленост за 2021 г. 
Браншови съюз на химическата промишленост в Австрия (FCIO)
Показатели за химическата индустрия за 2021 г.                                
Заводи236
Заети лица47.658
Реализирана продукция в милиони евро 18.197
Внос в милиони евро 30.263
Износ в милиони евро 29.155
Източник: Годишен доклад на химическата промишленост за 2021 г. 
Браншови съюз на химическата промишленост в Австрия (FCIO)
роцент на отделните области според стойността на продукцията (2021 г.)
Пластмасови изделия34,5 %
Фармацевтични продукти12,2 %
Химикали14,4 %
Пластмаси в първични форми13,9 %
Химически влакна5,5 %
Бояджийски материали, печатни мастила и китове3,7 %
Перилни препарати и козметика3,0 %
Агрохимикали 3,2 %
Каучукови изделия2,0 %
Индустриални газове 1,1 %
Други6,5 %
Източник: Trend Top 500
Десетте най-големи предприятия на австрийската химическа промишленост според нетния им оборот в милиони евро (2021 г.)
1. Borealis AG 10.153,00
2. Henkel Central Eastern Europe GesmbH 3.114,00
3. Lenzing AG 2.194,60
4. Jungbunzlauer Austria AG 540,80
5. Treibacher Industrie AG 534,50
6. Kansai Helios Coatings GmbH (Markenname: Rembrandtin) 475,29
7. Tiger Coatings GmbH & Co. KG 298,50
8. Metadynea Austria GmbH 280,64
9. Münzer Bioindustrie GmbH 259,88
10. Patheon Austria GmbH & Co KG (vormals: DPx Fine Chemicals
Austria GmbH & CoKG)
245,00
Източник: Годишен доклад на химическата промишленост за 2021 г. 
Браншови съюз на химическата промишленост в Австрия (FCIO)
Външната търговия по икономически блокове в милиони евро (2021 г.)
Търговски партньорВносИзменение в сравнение
с предходната година
ИзносИзменение в сравнение
с предходната година
Европейски съюз19.375+ 16,7 %19.148+ 14,3 %
Европейска зона за
свободна търговия
3.616+ 2,7 %2.757+ 3,8 %
Други европейски страни945+ 13,5 %2.083+ 11,4 %
Африка24+ 45,6 %232- 0,7 %
Америка2.661

+ 32,2 %

2.324+ 12,0 %
Азия3.634+ 92,2 %2.481+ 20,6 %
Австралия-Океания9- 36,0 %130+ 24,0 %
Общо30.263+ 21,6 %29.155+ 13,2 %


Пластмаси

Източник: Браншови съюз на химическата промишленост в Австрия (FCIO)
Основни данни за 2021
Заети лица в предприятията за преработка на пластмаси в Австрия: около 26.000
Средна експортна квота на предприятията за преработка на пластмаси:около 33 %
Източник: Годишен доклад на химическата промишленост за 2021 г. 
Браншови съюз на химическата промишленост в Австрия (FCIO)
Дял на продуктите на пластмасовата промишленост в химическата промишленост 2021
Пластмасови изделия:34,5 %
Пластмаси в първична форма:13,9 %
Източник: Trend Top 500
най-големи предприятия на австрийската пластмасова промишленост според нето оборот в мил. евро (2021)
Alpla Holding GmbH 4.000,00
Greiner AG 2.274,00
Semperit AG Holding 1.182,20
Schur Flexibles Holding GmbH 683,00
Sunpor Kunststoff GmbH 418,21
agru Kunststofftechnik GmbH 360,00
Semperit Technische Produkte GmbH303,40
Senoplast Klepsch & Co GmbH (Marke: senosan®)279,79


Последна актуализация : 24. октомври 2022