Inhalt

Цифри и факти

Standard Content Module
Тук ще откриете цифрите и фактите за техниката за опазване на околната среда в Австрия. Браншът на бъдещето с един поглед.
listen
 • 15,24

  млрд. евро оборот

  Общите продажби на сектор Екологично инженерство през 2019г. възлизаха на 15,24 млрд. евро.

 • 51.470

  работни места

  Броят на работните места в австрийските индустриални и сервизни компании в сектор Екологично инженерство през 2019г. възлизаше на над 51.470.

 • 71,8%

  експортна квота

  Делът на износа в общите продажби на индустрията за екологични технологии възлизаше през 2019г. на 71,8%.

 • 6,5%

  НИРД-квота

  Австрийските предприятия от индустрията за екологични технологии са много активни в научно-изследователската и развойна дейност и имат НИРД-квота от 6.5% (2019).

listen
Източник: Austrian Environmental Technology Industry. IWI, ExecutiveSummary 2019
Техника за опазване на околната среда (Промишленост и услуги) 2019
Техника за опазване
на околната среда
ПромишленостКонсултантиОбщо
Оборот:около 11,94 милиарда евро

3,3 милиарда евро

15,24 милиарда евро
Брой на предприятията:около 1.080 1.652 2.732
Брой на заетите лица:около 37.900 13.570 51.470
Експортен:9,89 милиарда евро 1,05 милиарда евро 10,94 милиарда евро
Износна квота:83 % 32 % 71,8 %
Източник: Trend Top 500
най-големи австрийски предприятия от областта на технологиите за опазване на околната среда по нетен оборот в млн. евро (2018)
Loacker Recycling GmbH 715,00
BWT AG 697,40
FCC Austria Abfall Service AG (vormals: .A.S.A. Abfall Service AG) 444,90
Saubermacher Dienstleistungs-AG 304,80
Brantner 238,00
Müller-Guttenbrunn GmbH 231,00
Altstoff Recycling Austria AG (ARA AG) 202,10


Последна актуализация : 26. юли 2021