Inhalt

АНУЛИРАНО: АВСТРИЙСКИ ГРУПОВ ЩАНД НА ИЗЛОЖЕНИЕТО SEESUSTAINTEC

  • София

АВСТРИЙСКИ ГРУПОВ ЩАНД НА ИЗЛОЖЕНИЕТО SEESUSTAINTEC

Покана за участие в Австрийския павилион

Енергийна ефективност и възобновяема енергия, Управление на отпадъци и рециклиране, Интелигентни градове, Качество на въздуха – това са темите на seeSUSTAINtec  – нов бранд на Виа Експо, който обединява изяви с над 15-годишна история - ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet, Smart Cities. Събитието се организира от Виа Експо от 7-ми до 9-ти април 2020 г., в София.

 

seeSUSTAINtec създава отлична среда за контакти между доставчици, дистрибутори и клиенти, представители на общини. Събитието ще подчертае ползите от инвестиция в екологични решения и ще помогне за по-бързата им реализация в практиката. Фокус е пазарът на Югоизточна Европа, който среща редица предизвикателства, но има и голям потенциал за напредък. Засилва се интересът на индустрията, бизнеса, общините и домакинствата към инвестиции и действия за постигане на по-висока конкурентност, ресурсна ефективност и намаляване на въглеродния отпечатък. Следващият програмен период предлага благоприятни възможности за финансиране в областите: устойчива инфраструктура, околна среда и климат, дигитализация.

 

Изложението

  • За 11-та поредна година компании ще демонстрират иновации на Австрийския павилион, който се организира с институционалното партньорство на Advantage Austria Sofia. Сред изложителите до момента са: IFE Aufbereitungstechnik, Krickl Waagen Systeme и HERZ Armaturen.
  • Фирми от България, Белгия, Германия Италия и Швейцария ще представят нови за пазара решения. Те търсят партньори от България и региона.
  • Изложението обхваща направленията: Енергийна ефективност – отопление, охлаждане, климатизация, осветление, когенерация; Био-, соларна-, хидро- и вятърна енергия, енергия от отпадъци; Информационни и комуникационни технологии за умен дом и инфраструктура, устойчив транспорт и градска среда; Третиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци; Чистота на въздуха – системи и контрол и измерване.
 

Конферентната част - авторитетни асоциации ще организират семинари и уъркшопи на теми:

  • Финансиране на проекти за устойчиво развитие
  • Климатична неутралност
  • Защо си струва да инвестираме във ВЕИ?
 

Брошура     Статистика    За събитието

Станете активни участници в зелената трансформация на Югоизточна Европа. Запазете място в seeSUSTAINtec. Свържете се с нас, ако желаете да се присъедините към Австрийския павилион.

www.viaexpo.com