български
Inhalt

Българо-австрийски аграрен форум

 • хотел Хаят /София/, Аграрен университет /Пловдив/, Тракийски университет /Стара Загора/

Срещнете 8 австрийски фирми

  • Участващи фирми

 • Agrar Production & Consulting Ges.m.b.H.

  Фирма Agrar Production & Consulting произвежда естествени фуражни добавки, позволяващи същественото намаляване на протеините и макроелементите в рецептите.

 • Cimbria Heid GmbH

  Cimbria е водещо предприятие в областта на промишлената обработка, транспортирането и съхранението на зърно, семена и хранителни продукти.

 • Energotest Austria

  Фирма Energotest Austria е австрийски производител на системи за проверка на моторни превозни средства за пазара на автомобилни резервни части (напр. периодични технически прегледи PTI), както и за автомобилната индустрия.

 • geneticAUSTRIA GmbH

  Фирма genetic AUSTRIA GmbH предлага говеда за разплод, сперма от говеда и кози и ембриони!

 • Hans Brantner & Sohn Fahrzeugbaugesellschaft m.b.H.

  Управляваната от 8 поколения като семейно предприятие фирма Brantner разработва, произвежда и продава иновативни транспортни решения за селското стопанство с най-високо качество.

 • Schauer Agrotronic GmbH

  Подходящи за животните системи за отглеждане на говеда, свине, коне, овце и кози. Водеща технология за хранене, помещения за отглеждане на животни и отстраняване на оборския тор, лесен за употреба софтуер за управлението на Вашите помещения за отглеждане на животни.

 • Schaumann Agri Austria GmbH & Co KG

  Фирма SCHAUMANN е водещ доставчик на минерални продукти и хранителни добавки за животни, както и на продукти, свързани с хигиената на фуражите и хигиената в оборите.