български
Inhalt

Първият свободен от емисии влак за фрезоване на релси идва от Австрия

Световна новост в областта на производството на влакове с техническа цел: Машиностроителната фирма Линзингер поставя нови стандарти при опазване на климата с водородна технология.

© Linsinger Maschinenbau Gesellschaft m.b.H.
© Linsinger Maschinenbau Gesellschaft m.b.H.
listen

В енергийния бранш вследствие на промените в климата настъпват все повече трансформационни процеси. Австрия в тази област принадлежи към лидерите при технологиите и световните иновации. Тук електроенергията във висока степен се произвежда от възобновяеми енергийни източници. В никоя друга страна в ЕС възобновяемата енергия не е толкова важна: Средният дял в ЕС е 32%, а в Австрия 75%.

Водородът се счита за ключова технология при енергийния преход. Това не е изненада, той се произвежда на място, изцяло без въглерод. Водородът като сигурен, екологичен източник на енергия добива все по-голямо значение и при железниците. Производството му е сравнително просто, тъй като може да се използва целия потенциал от възобновяеми енергийни източници.

Австрийското предприятие с традиции Linsinger Maschinenbau преди около 25 години представи още с първия си влак за фрезоване на релси световна новост. Сега тези машини са оборудвани със задвижване с водород, което отново е за пръв път в света. Така и последният причинител на емисии, дизеловият двигател е отстранен от релсите.

Линзингер са си поставили за цел да бъдат част от енергийния преход и активно да дадат своя принос за бъдещите генерации. Предимството на „зеленото“ задвижване с водород е налице: В момента машините са все още по-скъпи от задвижваните с дизел, но не само от екологична гледна точка, конкретно в тунелите на метрото представляват значително улеснение за обслужващия персонал. Новите машини не произвеждат газове и предизвикват по-малко шум.

Книгите с поръчки на Линзингер, който се е утвърдил като глобален играч, са много добре запълнени. През тази финансова година предприятието вероятно ще постигне оборот от около 78 мил. евро, не повече от 500 заети работят във фирмата. Наред с железопътната техника, верижните триони и металните фрези, които намират приложение и в корабостроенето също и производството на инструменти  допринасят съответно с по една трета към постигането на високия оборот.

our news