български
Inhalt

От 15. януари 2021 Австрия въвежда задължителна онлайн регистрация преди влизане в страната

Австрия затяга мерките срещу коронавируса.
listen
При онлайн регистрацията се попълват имената, данните за контакт и точното местонахождение преди влизане в Австрия.
Освен това трябва да се отбележи адресът на престоя в Австрия и по възможност предполагаемата му продължителност. Ако лицето вече разполага с негативен PCR-тест, което при служебните пътувания е предпоставка за освобождаване от карантина, може да го приложи електронно към регистрацията.
Формулярът за регистрация може да бъде намерен на следните линкове на немски език DE или на английски език EN. От 15 януари 2021 влизащите в Австрия са длъжни да представят на контролните гранични власти електронно или разпечатано на хартия потвърждение за попълнен и изпратен формуляр заедно с QR-Code.
Остава десетдневната карантина при общите случаи, която може да бъде прекратена с отрицателен PCR-тест след петия ден. В наредбата са предвидени изключения: хората, които влизат ежедневно в Австрия за работа, минаващите транзит и пристигащите по наложителни семейни причини са освободени от регистрация и карантина.
Лица пристигащи от държави, в които има ниска заболеваемост от коронавирус /България засега не попада в този списък/, не подлежат на карантина, но трябва да се регистрират. Списъкът с тези държави непрекъснато се актуализира в зависимост от епидемичната обстановка в тях.
listen
listen
our news