български
Inhalt

АВСТРИЯ ОТКРИ ПЪРВИЯ ЦИФРОВ АТЛАС НА АВСТРИЙСКИТЕ ВИНА

Откъде идва австрийското вино в чашата ми?

listen

Austrianvineyards.com сега дава отговор на този въпрос - с безпрецедентна простота и прецизност. Произходът на австрийското вино, включително на отделните лозя и винени сортове (т. нар. Rieden), вече може да се види с един поглед. След три години работа по платформата, Австрийският съвет за маркетинг на виното (Austrian Wine) стартира дигитален атлас на произхода на вината на 17 юни. Това е и първият дигитален атлас за вино в света, обхващащ цяла държава производител на вино.

Този сайт обединява всички законно дефинирани вина с произход в една интерактивна карта - от най-ниското ниво, където произходът на виното е просто дефиниран като австрийски, до следващите нива от 27 лозарски райони на страната и 458 лозарски общини, и до най-високото ниво на произход, където вината произхождат от едно от много почитаните редки лозя, от които в Австрия има повече от 4300.

Всяко описание на лозе (Ried) съдържа информация за площ, надморска височина, наклон, ориентация, средна температура, валежи и слънчеви часове, които са ключови параметри за определяне на качеството и характерния вкус на виното.

Атласът ще бъде непрекъснато актуализиран, за да отразява последните правни промени в лозаро-винарската индустрия като разполага с революционни, първокласни инструменти  за осигуряване успеха на маркетинга на вина.