български
Inhalt

АВСТРИЯ СЕ ПОДОБРЯВА В ГЛОБАЛНИЯ ИНДЕКС НА ИНОВАЦИИТЕ

Австрия е сред малкото страни, които през последната година подобриха своето класиране
listen
Въпреки че други известни икономики загубиха позиции, Австрия успя да подобри класирането си в Глобалния иновационен индекс за 2021 г. с едно място до 18-то в сравнение с 2020 г. Това непрекъснато подобрение през последните три години се характеризира с относително високи разходи за научноизследователска и развойна дейност. Австрия се представя особено силно в областта на човешкия капитал, научните изследвания и инфраструктурата.