Inhalt

BORN GLOBAL CHAMPIONS: Австрия почита най-добрите си млади компании

Отличени бяха 30 австрийски млади компании, които веднага след създаването си са започнали със стратегия към интернационализиране на бизнеса си.
© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

ADVANTAGE AUSTRIA връчи наградата „Born Global Champions“ за 2020 година на общо 30 австрийски млади компании.

Наградите са за млади компании /създадени през 2014 г. или след това/, които още в най-ранен стадий от развитието на бизнеса си се насочват към световните пазари, предлагат иновативни продукти и услуги и регистрират бърз международен растеж.

Наградените са смели, мислят мащабно, разбират света като свой пазар и са изключително успешни в това си начинание. Това включва готовност към поемане на допълнителни рискове, за да се постигне по-бърз растеж, както и влагането на необходимите ресурси и управленски способности за бързо приспособяване към съответните пазари.

Едно нещо е общо между всички наградени: Всеки от тях действа като game-changer в своята област и техните изключителни постижения в областта на иновациите правят Австрия притегателен икономически център в световен мащаб.

Допълнителна информация за „Born Global Champions“ предлага специалното издание на публикацията FRESH VIEW на английски език.

FRESH VIEW Special edition: Austria’s Born Global Champions VI (PDF, 2.9MB)