Inhalt

ПИЛОТЕН ПРОЕКТ СТАРТИРА ВЪВ ВИЕНА: ГАРГАРА-ТЕСТОВЕ ЗА ВСИЧКИ

Австрийската столица увеличава начините за тестване за Ковид-19 с PCR-гаргара тест предлаган от LEAD Horizon

© C. Jobst/PID
© C. Jobst/PID
listen

Австрийската компания LEAD Horizon разработва от началото на пандемията бързи, сигурни и безболезнени тестове за Ковид-19. Съвместно със Стопанска камара Виена и Община Виена беше реализиран пилотен проект за столицата, при който на предприятия във Виена се дава възможност два пъти седмично да бъдат тествани по лесен начин до 60.000 работещи. Пробите се анализират в сертифицирана лаборатория чрез PCR метод. Комплектът за тестване, както и самия процес са патентно защитени в международен план и лесно приложими.

Комплектът за тестване се предоставя безплатно на местен партньор по логистиката. Самият тест чрез гаргара се извършва самостоятелно посредством видео разяснение и интернет апликация пред компютър или смарт телефон и се заснема. Чрез дигитално документиране се удостоверява самоличността на тестваното лице. След това комплектът за тестване отново се предава на някой от логистичните партньори. В рамките на 24 часа резултатът от теста заедно със сертификат се изпраща по мейл. 

Сътрудничеството увеличава шанса, да бъде избегнат нов Lockdown и да бъдат предотвратени свързаните с това икономически последици. Новият метод намира добър отзвук и в други страни. Вече се планира прилагането му и на други места.
our news