български
Inhalt

Австрия: Субсидии в голям размер за енергийните разходи в промишлеността

Предприятията, които изразходват повече от 3% от стойността на продукцията си за електроенергия, газ и горива, ще получат субсидии за енергийни разходи на обща стойност 1,3 млрд. евро за периода от февруари до септември 2022 г.
listen

Австрийското правителство представи цялостен пакет за подкрепа на предприятия към приетия през лятото Закон за субсидиране на корпоративните разходи за енергия. Енергоемките предприятия ще бъдат субсидирани с общо 1,3 млрд. евро. Това са основните данни:

Предприятията, които изразходват повече от 3% от годишния си оборот за електроенергия, газ и горива, ще получат субсидии за енергийни разходи на обща стойност 1,3 млрд. евро за периода от февруари до септември 2022 г. Тази 3-процентна бариера не се прилага за предприятия с годишен оборот под 700 000 евро. Субсидията предвижда четири нива на субсидиране, като при базовото ниво 1 се субсидира разликата в цените между 2021 и 2022 г. с 30 %. 

При ниво 1 на финансиране долната граница на безвъзмездните средства е 2 000 евро, а горната граница е определена на 400 000 евро. За да се избегне двойно субсидиране, субсидираните дружества трябва да представят потвърждение от данъчен консултант за класифицирането им като енергоемки дружества и за размера на допълнителните разходи.

Ниво 2: Предпоставка за отпускане на субсидиите е поне двойно увеличение на цените на електроенергията и природния газ. В тези случаи се субсидира до 70 % от потреблението за предходната година, като максималният размер е 30 %. Максималният размер на субсидиите е 2 милиона евро на дружество. При това ниво горивата не се субсидират.

Ниво 3: Дружествата трябва да могат да докажат освен това и оперативна загуба поради високите разходи за енергия. Максималният размер на финансирането за едно дружество е до 25 милиона евро.

Ниво 4 се прилага за избрани отрасли, като например производители на стомана, цимент или стъкло. Тук са възможни максимални субсидии в размер до 50 млн. евро на предприятие.
източник: industriemagazin.at