Inhalt

Австрийски. Иновативен. Международен успех.

15 млади австрийски компании получиха наградата "Родени глобални шампиони" за своите ранни експортни успехи.

© HelmrichPhotographie
© HelmrichPhotographie
listen

На 28.06.2022 г. отново настъпи време за награди. Австрийският ден на износа се проведе за 20-и път и след двегодишно прекъсване отново се състоя присъствено. В рамките на това юбилейно издание 15 австрийски компании бяха удостоени с наградата "Born Global Champions".

Наградата се присъжда на компании, които са успели да постигнат международен успех със своите иновативни продукти и услуги на много ранен етап от своето съществуване. Наградите бяха връчени от Мартин Кохер, федерален министър на труда и икономиката, и Харалд Марер, президент на Стопанска камара Австрия.

Делът на стартиращите предприятия, които вече са навлезли на международните пазари и генерират експортни продажби, е намалял леко в сравнение с 2020 г. Според Австрийския мониторинг на стартиращите предприятия за 2021 г. обаче той остава много висок - 70%.

Изкуственият интелект продължава да бъде номер едно в областта на иновациите и технологиите. Възобновяемите енергии, съхранението на енергия, блокчейн, 3D принтирането, както и хранителните технологии придобиват все по-голямо значение. Тези тенденции са отразени и в иновативните продукти на 15-те новокороновани Born Global Champions.

Също така се забелязва, че стартиращите предприятия са все по-заинтересовани от решаването на социални проблеми. За почти всяко второ австрийско новосъздадено предприятие социалните и/или екологичните цели са първостепенна корпоративна цел.

Това са Родените глобални шампиони 2022г.:

Audvice GmbH

Baubot GmbH

BHS Technologies GmbH

Blue Planet Ecosystems GmbH

Checklens GmbH

Four Panels GmbH

KLAXON Mobility GmbH

Leadbacker GmbH

Music Traveler GmbH

Pixelrunner GmbH

Pixofarm GmbH

Ribbon Biolabs GmbH

Single Use Support GmbH

Steady Sense GmbH

Xund Solutions GmbH