Inhalt

Пълно рециклиране на органични отпадъци с Livin Farms

Жива кръгова икономика: Органичните отпадъци се превръщат в ценни съставки за хранителни продукти благодарение на технологията на австрийската компания.

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

Фактът, че отпадъците са бизнес, не е нов. Рециклирането често вече е стандартна практика. Кръговата икономика обаче е на дневен ред. Това се отнася до мерки, които спомагат за удължаване на жизнения цикъл на продуктите и техните компоненти. Така се пестят суровини и енергия, а също така се допринася за намаляване, а в най-добрия случай и за избягване на отпадъците.

Фактът, че насекомите, от една страна, рециклират почти изцяло органични отпадъци, а от друга, се смятат за благоприятна за климата храна на бъдещето, също не е нов. Livin Farms обединява двата подхода и е разработила система, която прилага принципа на кръговата икономика за хранителната и фуражната промишленост.

Висококачествен протеин от насекоми се произвежда от органични отпадъци, които могат да бъдат рециклирани като храна или фураж. Казано по-просто, това е инсталация за угояване на насекоми за промишления сектор. Livin Farms предоставя технологията, както и ларвите на насекомите. Крайният резултат са нови висококачествени продукти, произведени от протеини на насекоми, например прах, мазнини, тор, пресни или изсушени ларви.

Greentech Austria: Livin Farms
video abspielen