български
Inhalt

Все повече австрийски компании се справят с извеждането от употреба на газ

Fronius, големият производител на заваръчни и соларни технологии, се отказва от газа и ще произвежда без енергия от изкопаеми енергийни източници във всички свои производствени обекти. 
listen

През 2023 г. Fronius постига още един крайъгълен камък по пътя към декарбонизацията и управлява постепенното спиране на използването на газ.

Енергийната криза, която продължава от около година, ускори необходимите стъпки към декарбонизация, но компанията работи по пълното спиране на използването на газ от години. В Талхайм Fronius управлява геотермална централа, която при откриването си през 2011 г. е най-голямата в Европа. Fronius обаче не само инвестира в мащабни проекти, но и ефективно прилага декарбонизацията във всички области през изминалата година. Така например компанията успя да замени последните останали газови и мазутни отоплителни системи с отоплителни системи на пелети, термопомпи или връзки за централно отопление.
източник: industriemagazin.at