Inhalt

Глобален бизнес барометър: Какво очаква австрийската експортна индустрия през 2023 г.?

Всяка година ADVANTAGE AUSTRIA провежда проучване сред австрийските чуждестранни филиали. В проучването се задават въпроси относно бизнес средата и икономическото развитие.

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

Резултатите показват какви са очакванията за световната икономика. Оценките и прогнозите дават - уникална за Австрия - представа за възможностите за износ на австрийски продукти и услуги през следващите месеци.

Списъкът с предизвикателства за 2023 г. е дълъг. Къде все пак се очаква растеж и къде пазарът достига своите граници?

Обобщението на резултатите от проучването е публикувано в "Глобален бизнес барометър 2023" (на английски език) (PDF, 1,9 MB).
our news