Inhalt

Overzicht

Standard Content Module
De lucht- en ruimtevaart en de veiligheidssector hebben in Oostenrijk veel te bieden. Zo was er bijvoorbeeld voor 43 mln. Euro aan Oostenrijkse technologie en expertise betrokken bij onderzoek naar de Churi-komeet. Oostenrijkse veiligheidstechniek is technologisch wereldwijd toonaangevend. In de luchtvaartsector zijn in Oostenrijk meer dan 200 gespecialiseerde bedrijven actief.
listen

De sector Lucht- en ruimtevaart / Veiligheid omvat de lucht- en ruimtevaart, defensie en de veiligheidsbranche. De meeste bedrijven in de lucht- en ruimtevaartindustrie zijn toeleveranciers en er zijn slechts enkele grote fabrikanten van originele apparatuur. Het exportaandeel van deze ondernemingen is zeer groot.

De luchtvaart is wereldwijd een strategisch belangrijke sector, die steden en continenten verbindt, de wereldeconomie aanjaagt en zeer onderzoeksintensief is. De luchtvaart is grotendeels onafhankelijk van de economische cyclus en daardoor een belangrijke pijler voor waardeschepping en werkgelegenheid.

Oostenrijk bestrijkt op het gebied van de ruimtevaarttechnologie het volledige spectrum: van componenten voor satellieten en ruimtevaartuigen tot grondapparatuur en gespecialiseerde meetinstrumenten. Het Institut für Weltraumforschung (IWF) in Graz, onderdeel van de Oostenrijkse academie voor wetenschappen, is bijvoorbeeld betrokken bij vijf instrumenten aan boord van de ruimtesonde Rosetta.

De industrie hanteert nieuwe technologieën en aanpakken bij de natuurrampen die zich wereldwijd vaak voordoen en levert producten om natuurrampen te voorspellen, te beperken en te bestrijden.

In het licht van geopolitieke conflicten, internationaal terrorisme, criminaliteit en cyberrisico’s geldt de veiligheidsbranche als een groeimarkt. De belangrijkste groeifactoren zijn binnenlandse veiligheid, veiligheidsdiensten, bescherming van personen en objecten en netwerk- en gegevensbescherming.

Luchtvaart, ruimtevaart, veiligheid en defensie hebben gemeenschappelijke raakvlakken en de specialisaties van de bedrijven zijn zeer divers. U vindt er producenten en dienstverleners op het gebied van:

  • luchtvaartuigen, bijvoorbeeld voor materialen, motoren en aandrijftechniek, inrichting of apparaten voor de luchtverkeersleiding
  • satellieten, bijvoorbeeld communicatie- en regelapparatuur
  • bescherming en bewaking van personen en objecten, bijvoorbeeld beschermende kleding, speciale voertuigen, uitrusting voor brandweer- en politiekorpsen, gebouwentechniek en elektronische bewakingssystemen en voor rampenbestrijding

Luchtvaartknowhow met traditie

De Oostenrijkse luchtvaartindustrie kan terugzien op een geschiedenis van meer dan 100 jaar. De Oostenrijkse uitvinder Igo Etrich ontwikkelde in 1909 de Etrich Taube, een eendekker die het eerste grootschalig geproduceerde militaire vliegtuig in Oostenrijk en Duitsland werd. Oostenrijkse luchtvaartbedrijven bieden momenteel werk aan ongeveer 9.200 mensen en genereren een jaarlijkse omzet van ongeveer 2,2 miljard euro. De meeste ondernemingen (75%) zijn kleine en middelgrote ondernemingen, maar er zijn ook 20 ondernemingen met een jaaromzet van meer dan 10 miljoen euro.

Hightech voor defensie

De Oostenrijkse defensie-industrie is een hightechsector met veel toekomstpotentieel. Een groot aantal bedrijven produceert producten die zowel civiele als militaire toepassingen hebben. De Oostenrijkse veiligheids- en defensie-industrie behaalt een jaaromzet van circa 2,5 miljard euro.

Veiligheid voor wereldmarkten

Producten van Oostenrijkse bedrijven uit de veiligheidsbranche zijn wereldwijd in gebruik. We leveren hoogwaardige beschermende kleding, speciale voertuigen, uitrusting voor brandweer- en politiekorpsen, gebouwentechniek, brandalarmsystemen, alarminstallaties en elektronische beveiligingssystemen. De Oostenrijkse bedrijven beschikken ook over een enorme knowhow op het gebied van IT-beveiliging.

Onderzoek

De onderzoeksintensieve luchtvaartsector investeert gemiddeld ongeveer 11% van zijn omzet in onderzoek, technologie en innovatie. Dat maakt de burgerluchtvaart een van ’s werelds meest onderzoeksintensieve sectoren, vlak achter de farmaceutische industrie.

Deze onderzoeksinvesteringen kenmerken zich door een zeer hoge efficiëntie. De verkoop van producten die in de afgelopen vijf jaar zijn ontwikkeld, vertegenwoordigt ongeveer 45% van de totale omzet van een bedrijf. Het motto is: “Nog stiller, nog energiezuiniger, nog lichter en nog comfortabeler” en er bestaat veel vraag naar nieuwe, innovatieve producten. Dit maakt de luchtvaart tot een van de “power innovators” onder de industriële sectoren.
listen