Inhalt

Overzicht

Standard Content Module
In elk Lego-steentje zit Oostenrijkse knowhow. Lego gebruikt namelijk Oostenrijkse spuitgietmachines voor de kunststof van de bouwstenen. Iedereen die meevliegt in een A380, 's werelds grootste passagiersvliegtuig, ziet romp- en vleugelonderdelen van Oostenrijkse herkomst. Dit zijn slechts twee voorbeelden van de sterke internationale marktpositie van Oostenrijkse bedrijven in de chemische en kunststofindustrie, met exportquota van ongeveer 70%. Veel van deze bedrijven zijn reeds lang gevestigde bedrijven, die met baanbrekende prestaties en innovaties aan de wereldtop zijn komen te staan. Maar de positieve ontwikkelingen in de Oostenrijkse chemische en kunststofindustrie gaan nog veel verder. Dat wordt gegarandeerd door het uitstekende opleidingsniveau van de medewerkers en door de hoge onderzoeksquota - twaalf procent in de farmaceutische sector!
listen

De Oostenrijkse kunststofindustrie bestrijkt de gehele waardeketen voor kunststoffen, van grondstof tot product. Daartoe behoren:

  • grondstofproductie
  • machinebouw voor kunststofverwerking
  • werktuig- en matrijzenbouw
  • kunststoffenverwerking
  • diensten op het gebied van kunststoffen
  • onderzoeksfaciliteiten en opleidingen op het gebied van kunststoffen

Een regionaal Oostenrijks kunststoffencluster maakt nauwe samenwerking mogelijk tussen de verschillende specialisten op het gebied van technologie, ontwikkeling en opleiding. Onder de ondernemingen in deze sector bevinden zich zowel mondiale spelers als leiders in niche-sektoren, die hun klanten duurzame producten van de hoogste kwaliteit leveren.

Chemie maakt innovaties in de stroomafwaartse productie mogelijk. De kunststofindustrie heeft banden met vele andere terreinen, zoals mechatronica, informatietechnologie, medische technologie en de automobielindustrie. De Oostenrijkse kunststofindustrie onderscheidt zich door een goede communicatie met de klanten en wordt zeer gewaardeerd om haar betrouwbaarheid.

Wereldwijd actief

De Oostenrijkse chemie- en kunststofindustrie is internationaal actief. Bijvoorbeels is het wereldwijde onderzoekscentrum van een van oorsprong Deense onderneming al enkele jaren gevestigd in het chemiepark in Linz, in Opper-Oostenrijk. Daar doen 350 medewerkers onderzoek naar de materialen van de toekomst. Oostenrijk kan ook bogen op ’s werelds grootste onderneming in chemie en metallurgie, met dochterondernemingen in Canada, Slovenië, Japan en China. Dit bedrijf werd overigens al in 1898 opgericht. Eén van ’s werelds grootste producenten van consumptiegoederen betrekt zijn verpakkingen bij een Oostenrijkse producent van kunststoffen en verpakkingsmateriaal.

Samenwerking voor optimale oplossingen

Oostenrijkse kunststoffenbedrijven kenmerken zich door hun grote bereidheid tot samenwerking. Ze werken op platforms en met universitaire en niet-universitaire onderzoekspartners samen aan actuele onderwerpen. Het initiatief "Smart Plastics" is bijvoorbeeld een professioneel service- en kennisnetwerk voor projecten op het raakvlak tussen mechatronica, kunststoffen en design. 17 partners nemen deel aan dit samenwerkings- en innovatieplatform. Andere samenwerkingsverbanden zijn gericht op lichtgewichtconstructie en op productieflexibiliteit en -optimalisatie. Het kunststoffencluster – het netwerk van de kunststofindustrie in Opper-Oostenrijk en omringende landen – houdt zich intensief bezig met bioplastics.

Uitstekende opleidingen

Omdat Oostenrijk engineering hoog in het vaandel draagt, zijn de chemie- en kunststofindustrie er bijzonder concurrerend. Het duale stelsel in het leerlingwezen is een model voor veel andere landen. Daarnaast zijn er technische scholen en hogescholen met een focus op kunststoffen, een hogeronderwijsprogramma en een universitaire studie kunststoffentechnologie aan de Universiteit van Leoben en de Johannes Kepler Universiteit in Linz.

Focus op het milieu

“Responsible Care” is een wereldwijd vrijwillig initiatief van de chemische industrie om de gezondheids-, veiligheids- en milieusituatie te verbeteren. Oostenrijk was het eerste land waar een externe audit op de naleving van de RC-eisen werd uitgevoerd. Externe audits zijn verplicht voor de deelnemende Oostenrijkse bedrijven. Oostenrijk bekleedt daarmee een unieke positie in Europa.

In veel toepassingen besparen kunststoffen aanzienlijk meer energie en grondstoffen dan voor de productie ervan nodig was. De voortdurende verdere ontwikkeling en de trend naar bijzonder lichte kunststofproducten dragen ertoe bij dat er slechts zoveel materiaal wordt gebruikt als absoluut noodzakelijk is voor de functie van het product.

De chemische industrie in Oostenrijk maakt veel gebruik van biogene grondstoffen. Met name het kunststoffencluster houdt zich intensief met dit onderwerp bezig. In Oostenrijk valt ongeveer 40% van de grondstoffen voor de productie van biodiesel onder het afvalstoffenregime. Dat is een topwaarde in vergelijking met het buitenland. Ook een ander punt maakt duidelijk dat de industrie zich verantwoordelijk voelt voor de toekomst: er wordt in Oostenrijk geen palmolie gebruikt.

listen