Inhalt

Overzicht

Standard Content Module
Een van de grootste kantoorgebouwen ter wereld in de houthybride-constructie (21 meter hoog, 16 meter breed en 120 meter lang) staat in Oostenrijk. Oostenrijkse bedrijven zijn de vaandeldragers in houtbouw, passieve huizen en plus-energiehuizen.
listen

Gelet op alle stroomopwaartse en stroomafwaartse economische sectoren die er rechtstreeks van afhankelijk zijn, is de bouwsector een van de belangrijkste werkgevers in de economie als geheel. De bouwsector speelt ook een belangrijke rol in de kapitaalvorming. Ongeveer 70% van het totale Oostenrijkse belegd vermogen is in gebouwen gestoken.

De bouwsector vertegenwoordigt ongeveer 4.250 bedrijven in heel Oostenrijk, met in totaal ongeveer 110.000 werknemers. De bedrijven verschillen sterk qua omvang. Tegenover de grote bedrijven met een focus op sleutelklare bouw staan traditionele ambachtelijke bedrijven met twee tot tien werknemers. De grootste Oostenrijkse bouwonderneming heeft zo'n 10.300 werknemers in dienst en behaalt een jaaromzet van ongeveer 14 miljard euro.

Oostenrijk-speerpunt: duurzaamheid

De Oostenrijkse bedrijven in de bouw- en bouwmaterialensector zijn bijzonder succesvol op het gebied van ecologisch bouwen: ze bouwen met natuurlijke, ecologische, hernieuwbare, recycleerbare materialen als hout, leem, kalk en natuursteen en bouwen en isoleren met natuurlijke materialen.

Oostenrijkse bedrijven staan internationaal vooraan bij houtbouw en het gebruik van hout voor ramen, vloeren en meubels. Hetzelfde geldt voor de bouw van energiezuinige, ecologische en energiebesparende gebouwen (laagenergiehuizen, passiefhuizen, plusenergiehuizen) en voor digitalisering in de bouw.

Oostenrijkse bedrijven spelen in op de uitdagingen van de toekomst, niet alleen op het gebied van energie en milieubescherming maar ook bij het gebruik van gebouwen. Ze zijn bijvoorbeeld experts op het gebied van integrale en modulaire bouw, meermalig gebruik en flexibel en toegankelijk bouwen voor alle generaties.

Innovatie

Oostenrijkse bedrijven hebben bijzondere knowhow op het gebied van bouwmaterialen. Een lange traditie wordt gecombineerd met innovatieve oplossingen. Zo ontwikkelden Oostenrijkse bedrijven een bijzonder energiezuinig binnenisolatiesysteem, droog beton dat zonder mengmachine kan worden verwerkt, unieke ecologische tegels en volautomatisch geproduceerde betonwapening.

Een mooie toekomst

De snel voortschrijdende verstedelijking in ontwikkelingslanden en opkomende landen is een toekomstige markt voor de bouwsector. In 2025 zal bijvoorbeeld het marktvolume in de bouw in het Aziatisch-Pacifisch gebied jaarlijks met zeven procent groeien.

De meeste kansen in de bouw vloeien voort uit de noodzaak om sociaaleconomisch verantwoorde structuren in stedelijke gebieden tot stand te brengen en betaalbare woningen in stedelijke agglomeraties aan te bieden. Daarvoor zullen nieuwe materialen, moderne bouwmethoden (seriematige, modulaire bouw) en geavanceerde planningsinstrumenten (digitale bouw, integrale planning) nodig zijn.

Op het gebied van digitalisering worden grote inspanningen geleverd om “Building Information Modeling (BIM)” in de bouwwaardeketen tot stand te brengen.

Toekomstige bouwmaterialen: naast milieuvriendelijke bouwmaterialen die geen of weinig schadelijke stoffen bevatten, zijn oplossingen die de energie-efficiëntie verhogen (isolatie etc.) van groot belang.

Toekomstige trends in de bouw zijn: groen bouwen, bouwen met hout, energiezuinig bouwen, slim bouwen (ultralichtbeton, slimme bouwmaterialen), bouwrobotica en een gezond woonklimaat door het gebruik van organische bouwmaterialen.