Inhalt

Overzicht

Standard Content Module
De railvoertuigen voor de metro’s en trams van Keulen komen uit Oostenrijk, evenals de beveiligings- en regeltechniek voor de stad New York en de veelgebruikte IFE-deuren van treinen. Met 45 patenten per miljoen inwoners staat de Oostenrijkse industrie op de eerste plaats in de internationale octrooistatistieken op het gebied van spoor en spoorvervoer. Het exportquotum van Oostenrijkse bedrijven ligt boven de 70%.
listen

Spoorwegsystemen zijn steeds vaker de eerste keuze voor transport, met name in het transcontinentale goederenvervoer en voor vervoer binnen de stadsgrenzen. Of het nu gaat om hogesnelheidstreinen, (snel)trams of goederentreinen, het spoor is een belangrijke pijler in het dagelijkse verkeer. Spoorwegsystemen zijn nu al een sleutelelement in duurzame vervoersconcepten, een trend die zich in de toekomst nog zal versterken.

De Oostenrijkse spoorwegsector bouwt voort op een lange traditie, die voor veel knowhow heeft gezorgd. Oostenrijkse bedrijven houden zich bezig met het personen- en vrachtvervoer, met besturings- en veiligheidstechnologie (verkeersverlichting, mobiele communicatie, controlesystemen) en met lightrails voor stedelijke gebieden. Daartoe behoren ook lightrailvoertuigen, trams en metro’s.

Uitgebreide portefeuille

De portefeuille van het railvervoer omvat ook volledig nieuwe gebieden en is zeer innovatief. Naast de traditionele gebieden bedienen dochterondernemingen vooral nieuwe segmenten, zoals vrachtvervoer, logistiek, toerisme, planning, projectplanning, milieuvriendelijkheid en internationale samenwerking.

De toeleveringsindustrie voor het spoorvervoer omvat de productie van materieel (aandrijvingen, locomotieven, treinstellen), installaties en systemen voor de spoorwegexploitatie, spooraanleg, boven- en onderbouw, stations, opslagterminals en logistieke terminals, milieu- en veiligheidstechnologie en IT-oplossingen.

Highlight lightrail

Trams die tientallen jaren geleden uit de dienstregeling werden genomen, ondergaan een opleving. Zo zijn bijvoorbeeld in twintig Franse steden trams te vinden. De bijdrage van Oostenrijk aan lightrail voor stedelijke gebieden en aan de besturings- en veiligheidstechnologie wordt wereldwijd erkend. Of het nu gaat om vuurvaste rubberen elementen, aluminiumoxide om te remmen en op te trekken of speciale rijdraadklemmen: Oostenrijkse bedrijven spelen een belangrijke rol in de toekomstige lightrailtrend.

Innovatie

De Oostenrijkse spoorwegindustrie is internationaal gezien bijzonder sterk en innovatief. Oostenrijk doet per inwoner de hoogste investeringen in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van railvervoer en heeft verhoudingsgewijs ook de meeste uitvinders op dat terrein.

Er wordt geïnvesteerd in de hoogst mogelijke kwaliteit en in de technologie van de toekomst. Railvervoer bespaart energie en draagt wezenlijk bij aan de wereldwijde beperking van de CO2-uitstoot.

Een ander onderwerp dat de industrie bezighoudt is autonoom rijden. Ook hierin bevindt de Oostenrijkse spoorwegsector zich in de voorste gelederen. Daarnaast zal het belang van digitalisering van de besturing in de toekomst alleen maar toenemen.