Inhalt

Overzicht

Standard Content Module
Oostenrijk is een knooppunt en centrale hub voor trans-Europese verkeersstromen en is vanwege de geografische ligging van groot belang als logistieke locatie. De gunstige multimodale verbinding met het internationale verkeersinfrastructuur-netwerk via weg, spoor, schip en lucht is een belangrijke succesfactor voor Oostenrijkse transportbedrijven en logistieke dienstverleners. De Oostenrijkse logistieke sector beschikt over innovatieve concepten en technologieën voor de mobiliteit van de toekomst, met name milieuvriendelijke transportsystemen voor het goederenvervoer. Oostenrijk is ook wereldleider op het gebied van verkeerstelemetrie, kabelbaanbouw en railvoertuigbouw. 
listen

Betrouwbare vervoersinfrastructuren met goede verbindingen zijn een belangrijke voorwaarde voor de mobiliteit van goederen en personen. Vervoer en mobiliteit vormen doorslaggevende factoren voor de ontwikkeling van bedrijfslocaties. Logistiek omvat het regelen en optimaliseren van informatiestromen, personenstromen en goederenstromen. De logistiek bekleedt, na de productiesector en de toeristische sector, een toppositie in de Oostenrijkse economie. 11.000 bedrijven bieden rechtstreeks werk aan 160.000 mensen, en de omzet bedraagt ongeveer 34 miljard euro.

De logistieke sector bestaat voornamelijk uit expediteurs, aanbieders van transport-, overslag- en magazijndiensten, leveranciers van logistieke technologie en transportbedrijven. De branche valt onder te verdelen in: landvervoer Europa, luchtvracht, zeevracht, koeriers-, expres- en pakketdiensten, supply chain-management, groene logistiek, douane, gevaarlijke goederen, juridische zaken en verzekeringen.

Veranderingen in de wereldhandel, online winkelen, verkeersbeperkingen vanwege klimaat en milieu alsmede digitalisering hebben voor nieuwe maatstaven gezorgd. Als gevolg van de mondialisering neemt het internationale belang van Oostenrijk in deze sector al jaren gestaag toe.

Internationaal bewogen

De infrastructuur op land en water en in de lucht is in Oostenrijk zeer goed ontwikkeld en voldoet aan hoge internationale normen. Oostenrijkse logistici zijn toonaangevend met oplossingen die rekening houden met zowel economische als ecologische aspecten. 32% van alle goederen wordt in Oostenrijk per spoor vervoerd. Vergeleken met de EU is dat een 14% groter aandeel in de modale verdeling. Concepten voor het gebruik van verkeerstelemetriegegevens, optimalisatie van transportroutes en mobiele apparaten worden ook intensief gestimuleerd.

Oostenrijkse transporteurs staan internationaal bekend om hun jarenlange ervaring en grote klantgerichtheid. De toewijding van Oostenrijk aan de planning en uitvoering van vervoerscorridors draagt tevens bij aan de goede reputatie van de Oostenrijkse logistieke sector. Dit geldt ook voor de inspanningen om tot sterke internationale samenwerking te komen met het oog op de harmonisatie van technische en juridische randvoorwaarden en de politieke veiligheid, voorspelbaarheid en betrouwbaarheid voor gebruikers en buitenlandse investeerders.

Wegen naar de toekomst

De concurrentie in internationale markten, de kostendruk en de toenemende vraag van klanten naar prijs, kwaliteit, tijd en milieuvriendelijkheid vragen om nieuwe, innovatieve logistieke concepten. Het creëren van continue, product- en tijdsflexibele, adaptieve waardeketens (inclusief stroomopwaartse leveranciers en stroomafwaartse handelaren en eindafnemers) stelt de sector voor grote uitdagingen. Oostenrijkse logistici moeten daarvoor oplossingen bieden.

  • Modale verdeling: de Oostenrijkse logistieke sector biedt steeds meer multimodale, mondiale en flexibele logistieke oplossingen.
  • Oostenrijk intensifieert zijn strategie voor duurzame en milieuvriendelijke logistieke oplossingen en vervoerswijzen.
  • Het spoor wordt steeds belangrijker als transportmiddel in multimodale logistieke concepten.
  • Schepen als transportmiddel, vooral voor goederenvervoer: Oostenrijk wordt een specialist in logistieke oplossingen in het Donaugebied.
  • De uitbreiding van logistieke centra, vrachtcentra, knooppunten, logistieke terminals voor overslag en ontlasting van het wegverkeer voor kortere opslag- en overslagtijden wordt versneld.
  • Innovatieve oplossingen door het gebruik van digitalisering en IT om de verkeersdoorstroming te optimaliseren en door het gebruik van cloud-technologie.
  • De Oostenrijkse logistieke sector is toegewijd aan de consumentenlogistiek en houdt rekening met de behoeften van de klant ten aanzien van kosten en korte levertijden, bijvoorbeeld bij online verkoop.