Inhalt

Overzicht

Standard Content Module
Wereldkampioen waterkracht, Europees kampioen hernieuwbare energie, en belangrijk doorvoerland van energie zowel voor het Westen als voor het Oosten. De energie-industrie van Oostenrijk haalt het beste uit de bijzondere ligging en geografie van het land en ontwikkelt kennis van internationale betekenis. 
listen

Oostenrijkse ondernemingen in de energiesector houden zich bezig met de opwekking en levering van energie en met de exploitatie van elektriciteitscentrales en opslagsystemen. De sector omvat ook IT-gebaseerde stroomvoorziening, slimme meters, de productie van controle-instrumenten en regeltechniek en het leggen van leidingen. Daarnaast beschikken Oostenrijkse bedrijven over knowhow op het gebied van olie- en gaswinning en -distributie en knowhow op het gebied van hernieuwbare energiebronnen, met name waterkracht, in de turbine- en installatiebouw. Het land produceert geen kernenergie.

Oostenrijk speelt als doorvoerland een belangrijke rol in de internationale energiehandel binnen Europa. Een groot deel van de West-Europese import uit het Midden-Oosten, uit de Kaukasus-regio en uit Rusland loopt via Oostenrijk, met name via de Transalpine Pipeline.

Kracht door ligging en traditie

De Oostenrijkse energie-industrie benut de geografisch sterke punten van het land, maakt optimaal gebruik van de beschikbare hulpbronnen en ontwikkelt deze knowhow voor internationale toepassingen.

Oostenrijk beschikt over eigen olie- en gasvelden, en de winning van olie en gas kent een lange traditie. Oostenrijkse bedrijven zijn bijzonder gespecialiseerd en zijn in de internationale energie-industrie gewilde partners.

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energiebronnen worden steeds belangrijker voor de energievoorziening. De politieke doelzettingen, strikte wetgevingen en grote R&D-investeringen sluiten aan bij deze trend. In Oostenrijk leidt dit tot veel knowhow en uitmuntende competenties op het gebied van duurzame energie. Gemeten naar het landoppervlak is het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de elektriciteitsopwekking in Oostenrijk het grootste van de gehele EU. De inspanningen op dit terrein worden beloond met een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Verantwoordelijke petrochemie

Een van de grootste beursgenoteerde industriële bedrijven in Oostenrijk produceert en verkoopt olie en gas, en levert op verantwoorde wijze innovatieve energieoplossingen en hoogwaardige petrochemische producten. Met een jaarlijkse raffinagecapaciteit van 17,8 miljoen ton en circa 3.800 tankstations in 10 landen is dit bedrijf een toonbeeld van de internationale competentie van de Oostenrijkse olie- en gasindustrie.

Innovatie op het gebied van aardgas

Een bijzondere Oostenrijkse innovatie is de ontwikkeling van een technologie die de kunstmatige opwekking van gas uit wind- en zonne-energie mogelijk maakt. “Underground Sun Conversion” maakt het voor de eerste keer mogelijk om door middel van een gericht microbiologisch proces aardgas in een natuurlijk aardgasreservoir te produceren en het daar direct op te slaan. Deze methode, die uniek is in de wereld, simuleert het natuurlijke ontstaansproces van aardgas.

Competentie op het gebied van waterkracht

Oostenrijk is een modelland voor waterkracht. In Oostenrijk geproduceerde turbines en generatoren behalen steeds opnieuw records als het gaat om formaat en vermogen. Een Oostenrijks bedrijf met meer dan 70 jaar ervaring is een van ’s werelds grootste leveranciers voor de hydraulische energieproductie. De turbines voor energiecentrales in Zwitserland, Zuid-Korea en Pakistan die deze onderneming levert zijn de grootste en efficiëntste ter wereld.

Specialistische kennis

Oostenrijkse bedrijven in de energiesector hebben specialistische kennis waarvan overal ter wereld gebruik wordt gemaakt, Twee voorbeelden hiervan: een specialist in gasmotortechniek met wereldwijd meer dan 1.700 medewerkers en een fabrikant van niet-magnetische componenten voor boorstangen en andere precisiecomponenten voor de olie- en gaswinning.

Vooruitzichten

De energiesector laat een trend zien in de richting van big data, slimme meters en virtuele energiecentrales, en de samensmelting van decentrale energieleveranciers om gezamenlijk energie te verkopen.

Belangrijke toekomstkwesties zijn de veiligheid van het net, de opslag van elektrische energie en het vereffenen van schommelingen bij de opwekking van hernieuwbare energie. Oostenrijkse bedrijven opereren ook succesvol op deze gebieden en bieden oplossingen die internationaal uitblinken.