Inhalt

Overzicht

Standard Content Module
Het ARA-systeem en de thermische recycling van afval in Oostenrijk streven al jaren naar een duurzame aanpak van hergebruik van grondstoffen. Oostenrijk is ook de thuisbasis van de wereldmarktleider in meettechnologie voor waterkwaliteit. Milieutechnologie kent een lange traditie in dit land, rijkelijk voorzien van natuurlijke bronnen en een ongerepte natuur. De sector kan bouwen op een goede positie in de economie. Een baan in milieutechnologie creëert nog twee banen in de klassieke industrie.
listen

Milieutechnologie wordt geïnstalleerd in vrijwel elk particulier huishouden, elke gemeenschappelijke voorziening, elk openbaar gebouw en elke productie-eenheid. Heel vaak is het onzichtbaar, steeds vaker wordt het als vanzelfsprekend beschouwd en soms wordt het pas opgemerkt als het er niet (meer) is. De meeste Oostenrijkse bedrijven in deze sector zijn kmo's en gebruiken hun geconcentreerde deskundigheid op het gebied van milieutechnologie met succes voor klanten over de hele wereld - het exportaandeel bedraagt meer dan 80%.

Energie- en milieutechnologie gaat over het beschermen van de natuurlijke rijkdommen en het vinden van klimaat- en milieuvriendelijke oplossingen. Oostenrijk beschikt over een unieke concentratie van innovatie, technologie en marktleiders op het gebied van hernieuwbare energiebronnen en milieutechnologieën. Aan het begin van de jaren zeventig begon in Oostenrijk het maatschappelijke en politieke besef te groeien dat milieubescherming moet worden beschouwd als een belangrijke factor voor het behoud van de levenskwaliteit. Daarom vinden klanten van over de hele wereld in Oostenrijk technologisch volwassen oplossingen voor toekomstvraagstukken, bijvoorbeeld:

  • afvalverwerking, recycling, thermische recycling, behandeling van biogene afvalstoffen
  • meten en voorkomen van luchtvervuiling
  • watervoorziening, waterbehandeling en drinkwaterzuivering

De industrie is innovatief en exportgericht, de bedrijven streven altijd naar praktische oplossingen. Bijzonder belangrijk zijn duurzaam economisch handelen en het streven om materialen in de kringloop te houden.

Milieutechnologie als economische factor

De Oostenrijkse milieutechnologiesector bestaat voornamelijk uit kleine en middelgrote ondernemingen en maakt een snelle technologische ontwikkeling door. Deze dynamiek wordt ook gedreven door gerichte wettelijke maatregelen.

Ecologische innovaties hebben een direct positief effect op de economie, waarvan de klanten van de Oostenrijkse specialisten profiteren. Met name bij recycling zijn er nieuwe ontwikkelingen op de markt die hele branches aanjagen. Er worden in Oostenrijk veel glas, papier, metalen en biogene materialen gerecycled. Het recyclingpercentage voor stedelijk afval ligt rond de 60%. Oostenrijkse bedrijven beschikken over uitgebreide kennis van de daarvoor benodigde technologieën, logistieke en organisatorische processen en diensten.

Technologie van de toekomst, met een geschiedenis

Al meer dan 100 jaar staan Oostenrijkse bedrijven voorop met innovatieve groene technologieën. De Kaplan-turbine, die in 1913 door de Oostenrijkse ingenieur Viktor Kaplan werd ontwikkeld, is nog steeds de belangrijkste technologie op het gebied van waterkracht. Thermische zonne-energie begon haar zegetocht in Oostenrijk en recyclingstechnologieën en -systemen uit Oostenrijk worden over de hele wereld gebruikt.

Tot aan de millenniumwisseling hielden Oostenrijkse bedrijven zich vooral bezig met waterbescherming, bestrijding van luchtverontreiniging en afvalbeheer. Vandaag de dag is er wereldwijd vraag naar beproefde technologieën op deze terreinen. Oostenrijkse bedrijven houden zich tegenwoordig bezig met de voortdurende optimalisatie van recyclingprocessen en recyclingbeheer, innovatieve benaderingen van waterbehandeling en biologische waterzuivering.

Kennis als basis voor milieutechnologieën

Opleidingen spelen een belangrijke rol in milieutechnologie, omdat milieutechnologie specialisten uit velerlei disciplines vereist. Een voorbeeld van Oostenrijks engagement met het oog op de volgende generatie deskundigen is de opleiding van professionals op het gebied van biomaterialen aan de TU Graz. Samen met 13 wetenschappelijke en zakelijke partners uit vijf landen, waaronder het Green Tech Cluster Styria, werkt deze technische universiteit aan twee nieuwe masteropleidingen op het gebied van biomaterialen. De Europese alliantie voor innovatie in duurzame energie, kortweg “eseia”, ondersteunt de ontwikkeling van de nieuwe industriële functies “biorefinery engineer” en “bioresource value chain manager”.