Inhalt

Overzicht

Standard Content Module
De klant staat centraal, dit is een belangrijk leidend principe voor Oostenrijkse banken en verzekeringsmaatschappijen, in het binnen- en buitenland. Via dochterbanken is de Oostenrijkse banksector in veel landen aanwezig, bijvoorbeeld via een uitgebreid netwerk in heel Oost-Europa. De uitdagingen van digitalisering worden hierbij aangepakt door een nauw contact met de klant.
listen

Een automaat waarmee je gemakkelijk en in slechts enkele minuten een autoverzekering kan afsluiten? Een reisverzekering via SMS? Een individueel verzekeringsadvies voor de volgende paardrij- of wandelvakantie? Geen probleem: Het verzekeringslandschap in Oostenrijk is divers, heeft een lange traditie en is vernieuwend. Daarnaast is er ook een sterke internationale vertegenwoordiging, vooral in Oost-Europa.

Traditie en stabiliteit

Verzekeringsmaatschappijen en banken in Oostenrijk zijn traditioneel gegroeid en opgebouwd. Het bankwezen in Oostenrijk wordt sterk beïnvloed door regionale kredietinstellingen en banken van deelstaten. Oostenrijk kent een lange geschiedenis op verzekeringsgebied en de maatschappijen hebben veel ervaring in het verzekeren van mensen, dieren en bezittingen en in kapitaalopbouw en -voorziening.

Het aantrekken van deposito’s en verstrekken van leningen behoren tot de kernactiviteiten van de Oostenrijkse spaarbanken en banken. Daardoor fungeerde de banksector ook als stabilisator tijdens de recente financiële crisis.

De producten van de Oostenrijkse verzekeringsmaatschappijen zijn onder te verdelen in de huiselijke en mobiele sfeer, in verzekeringen voor de oude dag en pensioenen en in producten om de gezondheid en zorg te waarborgen.

De verzekeringen van Oostenrijkse verzekeringsmaatschappijen staan onder staatstoezicht, terwijl de ziektekosten- en zorgverzekeringen worden gedekt door regionale fondsen of bedrijfsziekenfondsen.

Zekerheid in veel markten

De levensstandaard en levenskwaliteit in Midden- en Oost-Europese landen vertonen een stijgende lijn. Daardoor neemt ook de vraag naar betrouwbare financiële diensten en verzekeringsdiensten toe. Er is vraag naar innovatieve diensten en aanbiedingen en Oostenrijkse bedrijven in de bank- en verzekeringssector kunnen die bieden. Veel Oostenrijkse bedrijven zijn al lange tijd in deze regio actief en kennen de markten en de behoeften van de klanten.

Innovaties voor mensen

De digitalisering van producten en diensten is een doorslaggevende succesfactor. Maar juist in de verzekerings- en banksector, waar de mens centraal staat, is een goed evenwicht tussen traditionele distributiekanalen en digitale innovatie van belang.

De termen “FinTech” en “InsurTech” dekken uiteenlopende ontwikkelingen die zich in de bank- en verzekeringssector uitbreiden. Daartoe behoren een multibancaire aanpak en het gebruik van mobiele digitale communicatiesystemen, die bepalend zijn voor het dagelijks leven van bank- en verzekeringsklanten. Eenvoudige verzekeringen worden bijvoorbeeld al voor het grootste deel via aanbevelingssystemen op internet afgesloten.

De traditionele bedrijven in de sector moeten zich aan het hoge tempo van de innovatie aanpassen en zich instellen op de disruptieve mogelijkheden van nieuwe technologieën. De bankklanten profiteren van een modern aanbod, bijvoorbeeld op het gebied van digitaal betalen of via mobiele bankplatforms, en ontvangen tegelijkertijd persoonlijk advies van hoge kwaliteit. Bankieren moet eenvoudig en veilig zijn. En dat is de kerncompetentie van traditionele banken, omdat zij deskundig advies, langdurige relaties en betrouwbaarheid bieden. En voor verzekeringsmaatschappijen is het tegenwoordig meer dan ooit noodzakelijk om de behoeften en wensen van klanten te onderkennen.

Verantwoordelijkheid dragen

De bank- en verzekeringssector draagt op verschillende niveaus bij aan de economie en de samenleving:

  • als dienstverleners aan hun klanten
  • als ondernemingen aan de nationale economie
  • als goede burger aan de samenleving

Oostenrijkse banken en verzekeringsmaatschappijen dragen deze verantwoordelijkheid en verwerven daarmee een van hun waardevolste activa: het vertrouwen van hun klanten.