Inhalt

Overzicht

Standard Content Module
Oostenrijk heeft niet alleen de grootste ondergrondse vindplaats van wolfraam in de westerse wereld, de grootste talkafzettingen in Centraal-Europa en grootste siderietafzettingen ter wereld. Je vindt hier ook een wereldmarktleider in vuurvaste producten en een technologiedrager in gebruik van gerecyclede materialen voor minerale grondstoffen. De industrie delft deze grondstoffen duurzaam en produceert producten in verschillende vormen - innovatief, kostenbewust en ook volledig op maat van de klant.
listen

Grondstoffen voor het dagelijks leven

Geen producten zonder minerale grondstoffen, geen dag zonder minerale grondstoffen. Zonder minerale grondstoffen zou er geen huis, trein, straat of krant bestaan, en ook geen computer of mobiele telefoon. De Oostenrijkse mijnbouw delft hoogwaardige grondstoffen die worden verwerkt tot producten die over de hele wereld gevraagd zijn. Gewoon een voorbeeld: IJzerglimmer uit Oostenrijk wordt wereldwijd gebruikt in roestwerende coatings: van de Bosporusbrug in Turkije tot de Sydney Harbour Bridge.

Hoewel het in Oostenrijk een betrekkelijk kleine sector is, zijn de productievolumes van de verschillende grondstoffen op mondiale schaal aanzienlijk. Oostenrijk bekleedt wereldwijd de vijfde plaats bij de productie van magnesiet, de zevende plaats in wolfraamerts en de elfde in talk.

De industrie wint en verwerkt ertsen (ijzererts, wolfraam, ijzerglimmer) en industriële mineralen (magnesiet, zout, talk en leucofylliet, grafiet, kaolien etc.) volgens de specificaties van de klanten en biedt ook enkele diensten op maat van de klant aan om het product aan het einde van de levenscyclus te verwerken.

De Oostenrijkse mijnbouwindustrie delft in meer dan 1.200 bovengrondse mijnen (dagbouw, steengroeven, grindafgravingen) en 40 ondergrondse mijnen. Onder de hooggespecialiseerde Oostenrijkse bedrijven bevinden zich wereldmarktleiders en leiders op technologisch gebied. Hun producten zijn door hun bijzondere eigenschappen wereldwijd in trek.

Voorbeeld vuurvaste materialen

De Oostenrijkse sector voor vuurvaste materialen trekt de aandacht met speciale oplossingen: vuurvaste producten voor “Clean Steel", 3D-printen, simulatieprogramma’s voor volledige productielijnen (stromingssimulatie) etc. Oostenrijkse technologie van wereldwijd erkende kwaliteit. De Oostenrijkse mijnbouw neemt echter ook een bijzondere positie in op het gebied van energie-efficiëntie en recyclinginnovaties.

Voorbeeld talk

Een Oostenrijkse exploitant van een talkmijn heeft ten behoeve van kunststoffabrikanten een speciaal proces ontwikkeld om zeer fijn gemalen talkpoeder met buitengewone eigenschappen te produceren. Dit product wordt in compacte vorm wereldwijd aan klanten geleverd. Het bedrijf levert technische topprestaties bij het vermalen van de talk in een luchtstraalmolen en het vinden van logistieke oplossingen voor deze innovatieve grondstoffen.

Duurzaamheid

Oostenrijkse grondstoffenbedrijven zijn trendsetters in de omgang met natuurlijke grondstofbronnen. Gecoördineerde wettelijke vereisten voor industriële bedrijven, certificeringen en interne concern- en bedrijfsrichtlijnen zorgen voor duurzaamheid in de omgang met delfstoffen.

Het doel is om bij het delven van grondstoffen de vindplaats zo volledig mogelijk te ontginnen. Het weer landbouwrijp maken of natuurherstel van bovengrondse mijnen draagt bij tot de bescherming van het milieu. Waar mogelijk wordt hergebruik ingezet om primaire grondstoffen te sparen. Ook bij het gebruik van andere hulpbronnen, zoals energie en productiemiddelen, wordt rekening gehouden met milieuaspecten. En vergeet niet: minerale grondstoffen vormen ook de basis voor de energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid van de producten die ermee worden gemaakt.

Opleidingen

In Oostenrijk zijn er verschillende opleidingsmogelijkheden voor deskundigen in de mijnbouw: