Inhalt

Overzicht

Standard Content Module
190 jaar ervaring op het gebied van scheepsvoortstuwing, innovatieve rolcompensatie voor jachten, en efficiënte pompsystemen. Oostenrijk is een land met een maritieme industrie, ook zonder toegang tot de zee
listen

De maritieme industrie omvat de levering van goederen en diensten in het kader van scheepvaart, scheepswerven, scheepsbouw, havens, infrastructuur, logistiek, toerisme en de toeleveringsindustrie.

De belangrijkste discipline in de maritieme sector is het zeevervoer. Die discipline omvat het gebruik van vaartuigen, met name voor het vervoer van personen en goederen. Ook de binnenvaart over rivieren, kanalen en meren behoort tot de maritieme industrie.

Maritieme leveranciers en dienstverleners concentreren zich op de ontwikkeling en productie van innovatieve systeemoplossingen. Deze hebben niet alleen betrekking op schepen maar ook op maritieme faciliteiten en systemen voor havenbeheer en -logistiek, maritieme milieu- en veiligheidstechnologie, offshore-technologie en andere gebieden van maritieme technologie

Op maat gemaakt
De Oostenrijkse bedrijven in de maritieme industrie leveren producten van buitengewone kwaliteit die internationaal erkend zijn. Van bijzonder belang is het aanbod van motoren en aandrijfsystemen, maar ook veiligheidstechniek, brandbeveiliging, interieurinrichting, veringen, pompen en regelsystemen uit Oostenrijk zijn in trek.

Oostenrijkse bedrijven onderscheiden zich door maatwerkoplossingen die in samenspraak met de klant worden ontwikkeld en geïmplementeerd. De industrie kenmerkt zich door een lange traditie, duurzame doelstellingen en grote innovatiecompetentie.

Toekomst

De toekomstkansen voor productie- en toeleveringsbedrijven liggen momenteel op het gebied van zeescheepvaart, met name in havenbeheer, bij de rederijen en in logistiek advies. De Europese havens positioneren zich daarom steeds meer als logistieke hubs, full service-aanbieders van logistieke diensten en transportmogelijkheden binnen de modale verdeling. Het Donaugebied is een scheepvaartcorridor naar de Zwarte Zee en toont een positieve ontwikkeling op het gebied van goederenoverslag en toerisme.

Trends

De huidige trend in de scheepsbouw is vooral gericht op uitbreiding van de transportcapaciteit (containers) per schip. Vraagstukken betreffende de milieuvriendelijkheid en het gebruik van alternatieve aandrijfsystemen en brandstoffen vormen in dit verband een uitdaging.