Inhalt

Overzicht

Standard Content Module
Oostenrijkse bedrijven bedenken processen voor productie van biodiesel met een hoog rendement uit verschillende grondstoffen, zoals plantaardige oliën, afgewerkte bak- en braadolie en dierlijke vetten. Zij plannen, bouwen en exploiteren grootschalige zonnecentrales voor warmwaterproductie, ruimteverwarming, proceswarmte en zonnekoeling. Zij realiseren drijvende fotovoltaïsche installaties. Oostenrijkse inventiviteit op energiegebied heeft een lange traditie: De warmtepomp, een van de meest efficiënte en geavanceerde methoden voor verwarming en koeling, werd al 150 jaar geleden in Oostenrijk uitgevonden.  De technologiedrager op dit gebied komt nog steeds uit Oostenrijk en produceert jaarlijks ruim 8.000 warmtepompen.
listen

Oostenrijk heeft veel ervaring met hernieuwbare energie en dus met duurzaam beschikbare energiebronnen. Uit de onderzoekslaboratoria en ontwikkelingscentra van Oostenrijkse bedrijven komt internationaal erkende technologie die zich wereldwijd bewijst door efficiëntie en kwaliteit. Het uitvinden en verbeteren van machines en installaties om waterkracht om te zetten naar energie geldt sinds oudsher als het domein van Oostenrijkse bedrijven en is wereldwijd gevraagd. Een andere hernieuwbare energiebron is het energetische potentieel van biomassa uit hernieuwbare grondstoffen.

Oostenrijk speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van technologie op het gebied van hernieuwbare energie en internationale klanten kunnen in Oostenrijk voor uiteenlopende disciplines in de sector terecht, zoals:

  • Waterkracht: installatiebouw, turbines, consultancy en engineering
  • Biomassa: biogas, hout, houtspaanders, pellets, installatiebouw, ketelfabrikanten, productietechnologie
  • Thermische en fotovoltaïsche zonne-energie: modules, consultancy en ontwerp
  • Windenergie: turbinefabrikanten, installatiebouw, consultancy, exploitatie van windmolenparken
  • Warmtepompen

Meer dan een derde van de Oostenrijkse fotovoltaïsche modules wordt geëxporteerd. Het exportaandeel van biomassaketels en thermische zonnecollectoren ligt ruim boven de 70%.

Bedrijvenlandschap

Oostenrijkse bedrijven binnen de sector voor hernieuwbare energie zijn vaak wereldleiders in hun niche. Veel kmo-bedrijven verlenen diensten op het gebied van planning en consultancy. De fabrikanten in de industrie bieden klantgerichte, op maat gemaakte oplossingen met bovengemiddelde service. Hier zijn slechts enkele voorbeelden:

Een Oostenrijks bedrijf heeft zich van glasfabrikant ontwikkeld tot producent van fotovoltaïsche panelen voor gebouwen.

Een Oostenrijkse producent leverde twee Francis-turbines en generatoren voor de uitbreiding van de waterkrachtcentrale Mica in Canada.

Oostenrijk is een voortrekker in de ontwikkeling van energie- en kostenbesparende acculadingstechnologie.

De belangrijkste leverancier van biomassaverwarmingssystemen in Europa heeft Oostenrijkse wortels.

Het eerste eenvoudig te gebruiken all-in-one fotovoltaïsche systeem met een uitzonderlijk design is afkomstig uit Oostenrijk.

Verantwoordelijke mensen

De scholing van de medewerkers is zeer belangrijk in de sector voor duurzame energie. Het Oostenrijkse duale stelsel (stage lopen in een bedrijf, gecombineerd met een studie aan een vakschool) garandeert dat er ook in de toekomst specialisten zullen zijn die theorie en praktijk kunnen combineren. Interdisciplinaire opleidingen aan hogescholen en technische hogescholen dragen er ook toe bij dat klanten ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op Oostenrijkse expertise op het gebied van duurzame energiebronnen.

De Oostenrijkse bedrijven in de sector willen actief bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Ze nemen hun verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu serieus en opereren duurzaam en bewust. Ook met het veiligheidsaspect wordt rekening gehouden. De opwekking van energie uit hernieuwbare energiebronnen is meestal kleinschalig en gedecentraliseerd en daardoor stabieler in geval van individuele storingen. Het nadeel van natuurlijke hulpbronnen zijn de fluctuaties in de beschikbaarheid. Daarom houden Oostenrijkse bedrijven zich intensief bezig met de opslag van elektrische energie en de continuïteit in de voorziening van hernieuwbare energie. Op die manier dragen ze bij aan een positieve ontwikkeling in de energiesector.