Inhalt

Overzicht

Standard Content Module
Over de hele wereld worden Oostenrijkse bedrijven betrokken bij civieltechnische projecten, of het nu gaat om wegenbouw, bruggenbouw, schacht- of tunnelbouw. Goed en intelligent geplande bouwwerken, kwaliteit en veiligheid en het gebruik van moderne technologie - dat is wat internationale klanten kunnen verwachten van Oostenrijkse bedrijven in de sector civiele techniek en verkeersinfrastructuur. Hier komen technologie en wereldmarktleiders samen, bijvoorbeeld op het gebied van buisvormig plaatstaal, scheepsplatforms en afwateringssystemen.
listen

Hoe hoger de vervoerscoëfficiënt voor bepaalde verkeersstromen, hoe sterker de invloed ervan op de regionale conjunctuur. Vervoersinfrastructuur heeft vaak nog meer positieve effecten, zoals regionale cohesie en het creëren van welvaart. Oostenrijkse bedrijven in de sector voor verkeersinfrastructuur en dieptebouw bieden een breed scala van diensten aan: van advies, planning en coördinatie tot handgemaakte uitvoering en afwerking.

  • bouw van bruggen en viaducten
  • tunnelbouw
  • aanleg van pijpleidingen en rioleringen
  • wegenbouw
  • spoorwegbovenbouw
  • waterbouw
  • speciale bouw en overige civieltechnische werken

Oostenrijkse bedrijven hebben met name internationaal erkende expertise in de uitvoering van openbare werken (wegenbouw, bruggenbouw, ondergrondse bouw en tunnelbouw), op het gebied van slimme of hoogwaardige bouwmaterialen, bepaalde producten, zoals buizen, drainage en greppels, en speciale machines en voertuigen.

Oostenrijk is een land van bergen en de aanleg van wegen onder moeilijke omstandigheden heeft een lange traditie. Naast generatielange ervaring is er de laatste tijd een trend in de richting van digitalisering in de bouw. De Oostenrijkse verkeerstelematica- en besturingssystemen om het verkeer te tellen en de verkeersstromen te optimaliseren zijn internationaal in trek.

Opleidingen

Specialistische opleidingen spelen een belangrijke rol in de sector voor verkeersinfrastructuur en dieptebouw. Goed opgeleide vakmensen zijn immers een van de belangrijkste assets van een bouwbedrijf.

In de Oostenrijkse bouwsector worden verschillende opleidingen aangeboden, van opleidingen in het leerlingwezen, bijvoorbeeld tot metselaars of bekister, technische scholen (HTL’s) tot gediplomeerd bouwtechnicus en studies aan technische hogescholen en universiteiten. Het goed opgeleide personeel maakt de Oostenrijkse bouwsector internationaal concurrerend.

Duurzaamheid

Oostenrijkse bedrijven kennen de uitdagingen van de sector en hebben er oplossingen voor: wegen, bruggen en tunnels moeten vaak door groene gebieden of natuurgebieden lopen om regio’s met elkaar te verbinden. Bij verstandige planning wordt rekening gehouden met de negatieve effecten en worden deze beperkt door middel van beschermende maatregelen. Bij de zorgvuldige productie of bouw kan rekening worden gehouden met milieubescherming, bijvoorbeeld door de bewuste keuze van bepaalde bouwmaterialen, tijdens de afvalverwerking, door het gebruik van schone bouwmachines en ten slotte door het duurzame, efficiënte energieverbruik van gebouwen. Internationale klanten profiteren van de jarenlange ervaring van Oostenrijkse bedrijven op deze terreinen.

Veiligheid en verantwoordelijkheid

Door veiligheid op bouwplaatsen en gezonde werkplekken worden de medewerkers beschermd en worden er kosten bespaard. Arbeidsveiligheid speelt daarom een bijzonder belangrijke rol in de bouwsector. Voor Oostenrijkse bedrijven maakt arbeidsveiligheid deel uit van geïntegreerde managementsystemen. Veiligheid en beschermende maatregelen zijn geregeld in normen, verordeningen en richtlijnen. Daarnaast beschikken bedrijven over certificeringen (ISO) of keurmerken.

Van aannemers die op steeds wisselende bouwplaatsen actief zijn, wordt met name verlangd dat ze hun verantwoordelijkheid nemen jegens de verschillende belanghebbenden. Veel grote ondernemingen hebben het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) al in hun managementsysteem geïntegreerd.

Toekomst

Toekomstkwesties zijn onder meer de toegenomen mobiliteit en verkeersvolumes, optimalisatie van de verkeersstromen en autonoom rijden door middel van informatie- en communicatietechnologie. Ook intermodale vervoersoplossingen en het spanningsveld tussen economie en ecosystemen winnen aan belang.