Inhalt

Overzicht

Standard Content Module
Het Oostenrijkse uitgeverslandschap kenmerkt zich door een groot aantal kleinere en gespecialiseerde uitgevers. 81% daarvan heeft minder dan 10 werknemers. Ook de reclamemarkt bestaat vooral uit midden- en kleinbedrijf. 70% van de reclamebureaus in Oostenrijk zijn eenmanszaken die in vergelijking met andere Europese landen zeer concurrerend zijn.
listen
Medialandschap

Het medialandschap in Oostenrijk bestaat onder andere uit televisie, radio en gedrukte media, waarbij televisie een relatief grote rol speelt. Naast de vele lokale zenders, die zich vooral richten op regionale thema’s, zijn er ook een aantal landelijke zenders.

In tegenstelling tot televisie zijn de radio-uitzendingen in Oostenrijk nog steeds uitsluitend analoog. Naast enkele nationale zenders zijn er veel lokale zenders. De genres richten zich naar bijna elke smaak. Oostenrijk heeft ook een grote diversiteit aan gedrukte media.

Reclame

De gedrukte media zijn van groot belang voor de reclame in Oostenrijk. Het aantal advertenties in de gedrukte media is voor internationale begrippen hoog. Het belang van onlinemedia blijft ook voor de Oostenrijkse reclamemarkt toenemen. Oostenrijkse reclamebureaus zijn wereldwijd actief en succesvol maar treden niet erg op de voorgrond.

Uitgeverij

Het uitgeverslandschap in Oostenrijk heeft een aantal bijzondere kenmerken, zoals bijzondere competenties op het gebied van kinderboeken en speciale publicaties, bijvoorbeeld kunstboeken. De Oostenrijkse markt profiteert, net als de Duitse markt, van het traditionele instrument van de vaste boekenprijs.

Oostenrijks eigen media- en reclamemarkt is klein. Om te kunnen overleven, moeten Oostenrijkse bedrijven creatief en flexibel zijn, kwaliteiten waar hun klanten van profiteren.

Trendsetters

De bedrijven in de sector zetten trends, en oriënteren zich op de uitdagingen van de toekomst. Uitgeverijen, media en reclame kennen allemaal een duidelijke ontwikkeling in de richting van digitalisering. De bedrijven werken aan concepten om hiermee om te gaan. Voor mediaproducenten betekent dit bijvoorbeeld dat alle content ook geschikt wordt gemaakt voor mobiele apparaten.

Onder uitgevers is een steeds grotere concentratie te zien. De vraag naar digitale inhoud neemt toe maar de gedrukte media worden daar niet door vervangen. Oostenrijk is nog steeds een land van krantenlezers.

Oostenrijkse adverteerders investeren veel creatieve energie in onlinereclame. Want reclame is een voorloper en schakel in het digitaliseringsproces, omdat reclamemakers de juiste (beeld)taal voor de gebruikers van de verschillende mediakanalen weten te vinden.

“digi 4 school”

Onder deze titel werkt een stuurgroep van Oostenrijkse uitgeverijen van leerboeken sinds 2013 aan het ontwikkelen van de randvoorwaarden voor digitale inhoud in het klaslokaal. De boeken- en mediabranche ziet het heden en de toekomst in een mix van media: digitale lesstof, gepresenteerd in een schoolboek dat je vast kunt houden.

listen