Inhalt

Impressum

listen

Publicatie volgens § 25 van de mediawet

Zetel

Oostenrijkse Federale Kamer van Koophandel / Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)
ADVANTAGE AUSTRIA
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wenen
Oostenrijk
contact@advantageaustria.org

Geautoriseerd vertegenwoordiger: Dr. Harald Mahrer, President

Werkterrein

ADVANTAGE AUSTRIA met zijn wereldwijde netwerk van kantoren is het Oostenrijkse internationaliseringsagentschap. In het kader van de wettelijke opdracht van de Oostenrijkse Federale Kamer van Koophandel (WKÖ) is ADVANTAGE AUSTRIA Oostenrijks grootste serviceaanbieder en impulsgever voor alle internationale economische activiteiten. ADVANTAGE AUSTRIA vertegenwoordigt de Oostenrijkse leden als wettelijke belangenbehartiger in het binnen- en buitenland.

Richting van de website (“redactioneel beleid”)

Bevordering van de doelen van het werkterrein


Met het oog op de technische eigenschappen van het internet kan geen waarborg voor de authenticiteit, de juistheid en de volledigheid van de op het internet ter beschikking gestelde informatie worden gegeven. Er wordt ook geen waarborg voor de beschikbaarheid of de werking van de genoemde website en haar inhoud gegeven.

Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of andere schade, onafhankelijk van diens oorzaken, die uit het gebruik of het niet ter beschikking staan van informatie van deze website ontstaat, wordt, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De informatie is slechts voor persoonlijk gebruik bedoeld. Elke andere vorm van gebruik in het bijzonder de opslag in databases, reproductie en elke vorm van gebruik voor bedrijfsdoeleinden evenals het doorgeven aan derden – ook in delen of in herziene vorm – zonder toestemming van de betreffende organisatie, is niet toegestaan. Afzonderlijke inhoud van dit platform wordt door samenwerkingspartners ter beschikking gesteld. Deze bijdragen zijn aangeduid d.m.v. gekoppelde logo’s en geven niet direct de mening van de WKÖ / ADVANTAGE AUSTRIA weer.

Hyperlinks op www.advantageaustria.org zijn welkom. Het invoegen van afzonderlijke sites van ons aanbod in vreemde frames is niet toegestaan.

Aanwijzing voor gelijke behandeling van de geslachten

In principe is alle informatie en elke schrijfwijze op www.advantageaustria.org en alle van deze sites te downloaden documenten geslachtsneutraal (bedoeld) en ook zo te interpreteren. Zo is bijvoorbeeld bij de aanduiding “leverancier” altijd ook de “vrouwelijke leverancier” bedoeld. Wij hebben van de schrijfwijze “(vrouwelijke) leverancier” voor de aanduiding leverancier en vrouwelijke leverancier afgezien vanwege de gemakkelijke leesbaarheid.